Skip to main content

İç Denetim, Risk Yönetim ve ERP Danışmanlığı

İç Denetim Danışmanlığı

Kurumsal
Risk Yönetimi

ERP  Danışmanlığı

Mevzuata Uyum Danışmanlığı

Operasyonel ve Mali Raporlama

Diğer  Danışmanlıklar

Misyonunuz, Hedefleriniz ve Stratejileriniz ile Uyumlu Çalışıyoruz

İç Denetim Danışmanlığı

Kurumsal risklerinizi tanımak, tedbirlerinizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, prosedürlerinizi yazmak ve güncelleştirmek, firmanızın rekabet gücünü ve itibarını yükseltmek, hile ve suiistimal risklerini önlemek, işlerinizin büyüklüğünü ve karmaşıklığını kontrol altına alabilmeniz için iç denetimin hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetimi

İşletmelerde ticari hedeflere ulaşmaya çalışılırken doğal olarak çeşitli risklerle karşılaşılır ve bu riskler zaman içinde değişkenlik gösterir. Kurumsal risk yönetimi sistemi, işletmenin karşılaştığı riskleri yönetmek ve makul bir düzeye indirmek için en etkili araçlardan birisidir.

Kurumsal Sorunlarınız için Çözümlerimiz Var

ERP Danışmanlığı

ERP danışmanlığı, işletmelerin ERP (Enterprise Resource Planning) sistemlerini seçme, kurma ve kullanma sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bu hizmet, işletmelerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun ERP sistemini bulmalarına, kurmalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Danışmanlar, işletmelerin iş süreçlerini analiz eder ve ERP sistemi ile entegrasyonunu sağlar. Ayrıca, işletmelerin ERP sistemi kullanımını optimize etmelerine ve sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Bizimle Çalışırken Sektörünüze, Şirketinize ve Ekibinize Özel Butik Hizmet Alacaksınız

Operasyonel ve Mali Raporlama

Şirketlerin başarısı ve riskleri başarı kriterleriyle ve göstergeleriyle ölçülebilir. Üretim, stok yönetimi, insan kaynakları, satış, satınalma, bilgi teknolojisi ve finans gibi stratejik ve operasyonel süreçler nihai olarak operasyonel ve mali göstergelerle ölçülerek şirketiçi kararlar daha sağlıklı alınabilir ve olası riskler hakkında tedbirler alınabilir.

Bu kararlar ve tedbirler rekabet üstünlüğü, kȃrlılık, büyüme, verimlilik, yatırım, insan kaynakları ve nakit akımı gibi stratejik alanları ilgilendirebilir.

Diğer Danışmanlıklar

Organizasyonel başarıyı ve sürdürebilirliği desteklemek adına müşterilerimize sunduğumuz diğer hizmetlerimiz şöyledir;

  • Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri
  • İnsan Kaynakları Hizmetleri
  • Stratejik Yönetim Hizmetleri
  • Dijital Dönüşüm Hizmetleri
  • Sabit Kıymet Hizmetleri
  • Makine ve Ekipman Envanteri ve Değerleme
  • Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri
  • Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim

Misyonunuz, Hedefleriniz ve Stratejileriniz ile Uyumlu Çalışıyoruz

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English