Skip to main content
BilgiYayınlar

Bağımsız Denetim Hakkında  Soru-Cevaplar

Bağımsız denetim nedir?

Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına (UFRS/TFRS) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasına bağımsız denetim denir.

Dış denetim nedir?

Değişik kamu veya bağımsız kuruluşlar tarafından değişik amaçlarla yapılan denetimi ifade eder. (Vergi denetimi, SPK denetimi, BDDK denetimi, İş müfettişlerinin yaptıkları denetim vb.)

Bağımsız denetçi nedir?

Bağımsız denetçi; Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

Bağımsız denetim ekibi nedir?

Belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan ekibe bağımsız denetim ekibi denir.

Bağımsız denetim kuruluşu nedir?

Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketlerine bağımsız denetim kuruluşu denir.

İç denetim ve Bağımsız denetim arasındaki farklar nelerdir?

Faktör İç Denetim Bağımsız Denetim
AmaçRisk Yönetimi ve KontrollerFinansal Tablolar Hk. Görüş bildirme
Kapsamİşletme faaliyetlerinin tamamı, hile, uyum vb.Bilanço, gelir tablosu ve finansal sistemr
Bağımsızlıkİşletme çalışanı, ancak st.gereği bağımsızİşletme dışı bir denetim organizasyonu
Personelİç denetim alanında uzman personelFinansal Raporlama Uygulamaları konusunda uzman personel
MetedolojiRisk odaklı denetim ve danışmanlık faaliyetleriKısmen risk odaklı, belgeleme ve doğrulama
StandartUluslararası İç denetim StandartlarıUFRS/KGK- TFRS
RaporlamaDenetim Komitesi ve Üst Yönetim Ayrıntılı RaporOrtaklara ve dış paydaşlara yönelik raporlama
Yasal yükümlülükBDDK’y a bağlı finansal kurumlar ve kamu kesiminin bir kısmıSPK mevzuatına tabi halka açık işletmeler ve KGK standartlarına uygun işletmeler

KAYNAKLAR

  • UMUÇ (Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi)-Standartlar, Uygulama Önerileri, Uygulama Rehberleri)
  • Kamu İç Denetim Rehberi (Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulu Ankara Eylül 2013)
  • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler 2013
  • Teolupus İç denetim Rehberi Çalışmaları

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English