Skip to main content

Güvenli Yarınlara- Ocak 2024

By Bültenler
Güvenli Yarınlara Teolupus’un “Güvenli Yarınlara” bülteninin bu sayısında, “Verimlilik Nedir?”, “Verimliliğin Avantajları”, “Üretkenlik Nedir?”, “Verimlilik ve Üretkenlik Arasında Fark”, “İşyerinde Üretkenliği Artırmak İçin 15 Etkili İpucu”, “İşyerinde Bağlılığı Artırma Adımları”...
Read More

Güvenli Yarınlara- Temmuz 2023

By Bültenler
Güvenli Yarınlara Teolupus’un “Güvenli Yarınlara” bülteninin bu sayısında, “Tedarik Zinciri Yönetiminin Gücünü Kullanmak”, “Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?”, “Tedarik Zinciri Yönetimi Sürecinin Temel Beş Unsuru ”, “Tedarik Zinciri Denetimi Nedir?”, “Tedarik...
Read More

Hastanelerde Risk Yönetimi Rehberi

By Makale

Hastanelerde verilen her karar önemlidir. Operasyonel, klinik ve finansal unsurların karmaşıklığı, uyumlu bir ritim sağlamak için risk yönetimine dikkatle bakılmasını gerektirir. Buradaki riskler, klinik hatalardan operasyonel engellere ve finansal tuzaklara…

Read More

İmalat Sektöründe Risk Yönetimi Teknikleri

By Bilgi
İmalat sektörünün dinamik dünyasında, zorlukların üstesinden gelmek öngörü, uyum ve risk yönetimine sağlam bir yaklaşım gerektirir. Enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi makroekonomik değişimlerden ülkelere özgü jeostratejik gelişmelere kadar, manzara...
Read More