Skip to main content
Bilgi

Dijital Dönüşüm Projelerinde %20 Verimlilik Artışı

Yazar: Mehmet Göker SARP

Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü

 İş modelleri her geçen gün değişime uğruyor: Kurumsal ve bireysel hayatta mobil cihaz kullanımı ve esnek çalışma eğilimi giderek artıyor. Türkiye’de artık 60 milyon’a yakın birey internet’ten ve dijital imkânlardan yararlanabiliyor.

Kurumsal Yazılımlar’ın konvensiyonel arayüzlerine ek olarak mobil arayüzleri ve mobil uygulamaları yaygınlaşmaya başladı. Bu sayede kurumlar da operasyonel verimlilik ve iş sürekliliği sağlıyorlar.

Önümüzdeki dönemde kurumsal yazılımlar, karşımıza alışılagelmiş fonksiyonlarının dışında daha gelişmiş özellikleri ile çıkmaya başlayacaklar: Planlama ve Gerçekleşen Kayıt Sistemi olarak çalışan ERP sistemleri önümüzdeki dönemde proaktif planlama aracı olarak karşımıza çıkacak.

Üretim Alanı Veri Toplama ve Üretim Alanı Yönetimi aracı olarak çalışan MES Sistemleri (Üretim Yürütme Sistemleri) önümüzdeki dönemde Üretim Alanı Optimizasyonu & Otomatik Hat Dengeleme Aracı olarak karşımıza çıkacak.

Müşteri Kayıt Sistemi ve Kampanya Yönetimi aracı olarak çalışan CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemleri önümüzdeki dönemde karşımıza İlişki Geliştirme, Kaybolan Müşteriyi Geri Kazanma ve Müşteri Harcamaları Yönetimi Aracı olarak çıkacak.

İş zekâsı ve karar destek sistemleri, birbirlerinden veya insanlardan (kendi kendine) öğrenen ve gelecek tahmini yapan sistemlere dönüşecek.

Yeni nesil ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi) sistemleri, doküman ve her türlü bilgiyi akıllı (akıllı sınıflandırma ile) bir şekilde yönetmemizi sağlayacak.

Kurumlar, Tedarik Zinciri ve Müşterileri ile entegre olan, haberleşebilen ve mobiliteyi destekleyen ses, görüntü, mesaj, e-posta gibi iletişim kanallarını tek çatı altında toplayan sistemler kullanacaklar. Ortak planlama yapacaklar, sorunlarını beraber çözecekler.

Bulut Bilişim, nesnelerin interneti ile cihazlar arasındaki veri alışverişinde ve haberleşmedeki yeri nedeniyle artan bir öneme sahip. Cihazlar ve sistemlerin entegrasyonundan dolayı üretilen verilerin hacimsel büyüklüğü artarak devam edecek. Büyük veri (Big Data) analiz yazılımlarının önemi artarak devam edecek.

5 yıl içinde dijital dönüşüm projeleri ile %20’ye yakın verimlilik artışı bekleniyor. Bu da ancak Veri Analizi, Nesnelerin Interneti, Talep Tahminleme Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik ve Akıllı Algoritmalar ile MES (Üretim Yürütme Sistemi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve Lojistik Araçların Entegrayonu ile mümkün olabilecek.

Türkiye’de, yakın zamanda en çok talep gören kurumsal yazılımlar, tedarik zinciri optimizasyonu yazılımları olacak gibi görünüyor.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English