Skip to main content

Risk Yönetimi

 • 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun Risklerin erken teşhisi komitesi, Faaliyet raporu hazırlama hizmeti, Şirketlere ve şirketler topluluğuna yönelik iç yönerge ve yönetişim yapısının gözden geçirilmesi ve Risk Yonetimigeliştirilmesi, Kurumsal risk yönetimi, Suistimal ve hile riskinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Satış, yeni pazarlara ulaşma, tahsilat, finansman kaynaklarına ulaşma, teknoloji, maliyet düşürme çabaları, mevzuata uyum, bilgi teknolojisi riskleri, finansal riskler, operasyonel riskler ve muhasebe ve denetim kurallarındaki değişiklikler günümüzün çalkantılı dünyasının getirdiği belirsizliklerden sadece bazılarıdır.
 • Şirketlerin kurumsal yönetişim yapısında kritik bir yer tutan risk yönetimi, kurumda ister ayrı bir bölüm olarak çalışsın isterse farklı kişilerin sorumluluğunda dağınık bir yapıda çalışsın, şirket yönetimi şirketin karşı karşıya olduğu tüm risklerden haberdar olmalı, bunlara yönelik politika ve prosedürler geliştirmeli, önlemler almalı ve bir iş sürekliliği planına sahip olmalıdır.

Şirketinizin kurumsal kontrol ve risklerini inceleyerek risk haritasını oluşturuyor ve riske karşı alınabilecek önlemleri raporluyoruz ve süreci sizinle birlikte kalıcı hale getiriyoruz.


İç Denetim ve İç Kontrol

 • İç denetim hizmeti (kurulum, dönemsel veya eş kaynak kullanımı), İç kontrol sisteminin etkinliğinin oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, Bilgi teknolojisi denetimi, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı.

Şirketimiz, kurumunuzda risk tabanlı iç denetim biriminin kuruluş organizasyonunu, eleman seçimini ve eğitimini üstlenmekte, dışarıdan dönemsel olarak iç denetim hizmeti vermekte ve iç denetim hizmetini eş kaynak kullanımı şeklinde sağlayabilmektedir.


Uluslararası-Türkiye (UFRS-TFRS) Finansal Raporlama Standartları’na Uyum

 • UFRS-TFRS ile finansal raporların ortak standartlarla hazırlanması ve okuyanların aynı şeyi anlaması hedeflenmektedir. Gerçeği yansıtacak mali rakamlarla karar alıcıların (yöneticiler, hissedarlar, kredi kuruluşları, derecelendirme kuruluşları gibi) daha şeffaf bilgilere ulaşarak doğru ve zamanında karar almaları amaçlanmaktadır.

Mali işler bölümünüzde çalışanların UFRS-TFRS eğitimleri alması, muhasebe uygulamalarınızın ve mali raporlarınızın buna uygun olarak hazırlanması, bütçe ve yönetim raporlaması sisteminizin UFRS-TFRS’ye uygun olarak yeniden yapılandırılması sağladığımız hizmetlerden bazılarıdır.

Öncelikle şirketinizin ve çalışanlarınızın UFRS-TFRS açısından durumunu tespit ediyor, hizmetimizi takvimlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. UFRS-TFRS raporlamasının mali durumunu size doğru yansıtırken aynı zamanda kurumsal itibarınıza olumlu katkı yapması söz konusu olacaktır.


Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) SistemiERP

 • İhtiyaca uygun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemine geçiş hazırlık danışmanlığı, Yönetim bilgi sisteminin seçilmesi ve kurulması.

Şirketimiz ERP sistemine geçiş öncesinde ve sürecinde verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemektedir.


Faaliyet Raporlaması ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre gereken ve kurumunuzun dışa açılan yüzü olan yıllık faaliyet raporu Otomotivhazırlığınıza profesyonel destek vermekteyiz. Ayrıca, kurumunuzun ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim başarı bilgilerinin açıklandığı Sürdürülebilirlik Raporu paydaşlarınıza kurumunuzun topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini anlatarak kurumsal itibarınıza katkı sağlamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu bir şirketin dışa açılan profesyonel görünümüdür. Şirketinizin faaliyet raporunun mevzuata uygun şekilde hazırlanmasına destek vermekteyiz. Toplumsal sorumluluğunuzun anlatıldığı Sürdürülebilirlik Raporlamasının uluslararası normlarda hazırlanmasına destek vermekteyiz.


Çözüm Ortaklarımızla Birlikte Sunduğumuz Hizmetler

 • İş sürekliliği ve acil durum yönetimi hazırlığı, Sosyal medya kullanımı denetimi, Sözleşmelerinizin hukuk ve risk açısından gözden geçirilmesi, PowerPoint Sunusu
 • Kurumsallaşma çalışmaları,
 • TURQUALITY ve KOSGEB proje çalışmaları, Marka oluşturma ve yönetimi danışmanlığı, Kurumsal kimlik çalışmaları, Fikri ve Sınai Haklar stratejisi oluşturulması ve yürütülmesi, Entelektüel Sermaye (Varlık) Değerlemesi, Özel durum incelemesi,
 • Kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere yönelik hizmetler, Dernek ve Vakıfların denetimi,
 • Bağımsız denetim, Şirket değerlemesi,
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: Türkçe