Skip to main content
BilgiYayınlar

ERP ile CRM ve MES Yazılımlarının İlişkisi Üzerine

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu

 Bu yazıda ERP ile CRM ve MES yazılımlarının arasındaki ilişkiye bir gözatmaya çalışacağım.

ERP yazılımını İngilizce adından (Enterprise Resource Planning) da anlaşılacağı gibi, ’kurumsal kaynak planlama’ olarak tanımlamak mümkündür. CRM, müşteri ilişkileri yönetimi; MES’de üretim uygulama sistemi olarak kısaca açıklanabilir.

Peki ‘müşteriler’ ve ‘üretim’, birer firma kaynağı değil midir? Eğer öyle ise neden ERP’nin kapsamı içinde değil de ayrı birer yazılım ile yönetilmek zorundadırlar?

Benzer durum; WMS / DYS depo yönetim sistemi, WES depo uygulama sistemi, TMS nakliye yönetim sistemi gibi yazılımlar için de geçerli midir? Mesela stoklarımızı tuttuğumuz özmal veya 3PL olan depolar / dağıtım merkezleri ile nakliye araçları Şirketimizin yönetmek zorunda oldukları kaynaklar yani ERP’nin konusu değil midir?

Bu mantık eğer doğru ise yakında, ERP yazılımları son derece kısıtlı bir fonksiyonaliteye sahip olan zayıf yönetim araçları olacaktır. Dünya iş yazılımları pazarına ve trende baktığımızda gerçeğin hiç de böyle olmadığını rahatlık ile görebiliriz.

Dünya iş yazılımları pazarında gidişat, büyük ERP yazılım üreticilerinin CRM, MES, WMS, WES, TMS gibi dikey programları satınalarak bünyelerine katıp, entegre ettikleri yönündedir.

Firmamızda her iş fonksiyonumuz için ayrı program kullanmak kulağa hoş geliyor mu?

İş süreçlerimiz aslında yönetmek zorunda olduğumuz tedarik zincirinin birer halkası ise, halkalar birbirleri ile ilişkili ve entegre değil mi? ERP’miz ile diğer yazılımlarımız arasında entegrasyon olmalı mı yok ise, her iş birimi kendi süreçlerini önceki ve sonraki ilişkili olduğu departmandan bağımsız olarak yürütebilir mi? Her sene her yazılım ile ayrı bakım anlaşması yapmak işimize mi gelir? Bir yazılımımızda güncelleme olduğunda bu durumdan diğer yazılımlarımız da etkilenir mi? Yöneticilerimiz veya İcra Kurulunun talep ettiği raporlar her yazılımdan ayrı ayrı mı alınacaktır?

ERP’nin dışında ayrı bir iş zekȃsı yazılımımız var ise, her yazılımda oluşan veri iş zekȃsı yazılımına mı akıp, orada mı raporlanacaktır? CRM veya MES yazılımımız kapsamındaki standart rapor fonksiyonunu kullanmayacak mıyız?

Çapraz kontrolleri yapmak ve doğru raporlara ulaşabilmek ‘ada çözüm’ yani her iş fonksiyonu için ayrı bir yazılım kullanma seçeneğinde mümkün müdür? Müşteri sayımızı CRM’den aldığımızda x adet, ERP’den aldığımızda y adet olarak raporladığımızda hangisine inanacağız? Her bölüm kendi yazılımının ürettiği veriye mi inanacak? ERP’de açtığımız üretim iş emirleri ile MES’deki iş emirleri arasında farklılık olabilir mi?

Yazılım üreticileri açısından bir firmaya çok sayıda program satmak, danışmanlık vermek, yıllık bakım anlaşmalarını yapmak ticari açıdan doğru olabilir. Programları kullanan şirketler için ise durum daha farklı olabilir. Şirket içinde ERP, CRM, MES ve diğer yazılımlar ile ilgili yapılan çalışmaların birbirleri ile koordinasyonu hayati önem taşır. Acaba şirketlerde oluşan çöp yazılımların nedeni, ada çözüm çoklu program projelerinin iyi yönetilememesi midir?

‘All-in-one’ yani bütünleşik bir ERP yazılımını mı, yok ise ada çözüm çoklu programları mı kullanmalıyız sorusunun cevabı için, iyi bir ön araştırma ve fizibilite yapılması gerektiğini ifade ederek bu yazımı bitiriyorum.

erp ile crm ve mes yazilimlarinin iliskisi - ERP ile CRM ve MES Yazılımlarının İlişkisi Üzerine - 2024 -

 

 

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English