Skip to main content
BilgiYayınlar

Şirketinize ERP Satın Almadan Önce Süreçlerinizde Mutlaka İyileştirme Yapmalısınız

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması), kurumsal iş süreçlerindeki verileri bilgiye dönüştüren, bütünleşmeyi sağlayan entegre ve stratejik kurumsal bir bilgi teknolojisi yazılım platformudur. ERP, şirketin satış, satınalma, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları gibi tüm iç süreçlerinin yanında aynı zamanda kurumun müşterileriyle, tedarikçileriyle, bankalarla, vergi idaresiyle ve diğer dış birimlerle bütünleşmesine de katkı sağlar.

ERP, şirketlerin hayatında belki 10-15 yılda bir tedarik ettiği; verimliliği, etkili çalışmayı, kurumsallığı etkileyen ve maliyeti yüksek (yazılım, kurulum ve danışmanlık) kurumsal bir ihtiyaçtır. Memnuniyetsizlik halinde başarısızlıkla karşılaşılabilir ve sonuçta ciddi bedeller ödemek gerekebilir.

ERP bir yazılım platformu olmakla birlikte esasen bir yönetim aracı olarak ele alınmalıdır ve şirketin yönetim kurulunun ve üst yönetiminin kararı ve dahil olması ile ilerlemesi kritik önem taşımaktadır. ERP’nin doğru seçilmesi, uygulanması, bakımının yapılması ve denetlenmesi gerekmektedir. ERP, şirketlerin tüm süreçlerini ve tüm çalışanlarını ilgilendirir, iş yapış şekillerini etkiler.

Doğal olarak özellikle yerli ve yabancı ERP üreticilerinin ve ürün seçeneklerinin fazlalığı karşısında böyle teknolojik ve karmaşık bir ürünün seçim sürecini şirketlerin kendi başlarına sağlıklı yürütmeleri zordur.

ERP seçimi öncesinde şirketlerin organizasyonel yapılarını, iş akışlarını, görev tanımlarını, risklerini ve iç  kontrollerini gözden geçirerek, standartlaşmayı artırarak kurumsal süreçlerini seçecekleri ERP’ye uygun hale getirmelerinde büyük faydalar bulunmaktadır;

çünkü departmanlarda işleyen süreçler (sahadaki uygulamalar, prosedürler, yetkiler, görev tanımları, raporlama hatları ve içeriği, kurumsal risklerin yönetimi, iç kontroller vb.) geçen zaman içinde personel değişimi, güncel uygulamaların takip edilememesi vb. sebeplerle karmaşıklaşarak olması gerekenden ve en iyi uygulamalardan uzaklaşabilmektedir.

Bu süreçler ne kadar hazır ve olgun ise ERP’ye geçişte o kadar az sıkıntı yaşanabilmektedir. Bunun dışında, ERP seçimi sonrasında, seçilen ERP programının uygulamasının/kurulumunun (implementasyonunun) denetlenmesi de uygulama kalitesini yükseltebilecek ve çalışanlarca benimsenme olasılığını artırabilecektir.

İyi planlanan ve mevcut süreçleri gözden geçirerek uygulaması (implementasyonu) doğru yapılan, kapsamı iyi belirlenen ve doğru bir ekiple yürütülen bir ERP projesi optimum maliyetle şirkete verimlilik, kurumsallaşma, etkili çalışma ve raporlama gibi faydalar sağlayabilir iken iyi planlanmayan ve mevcut süreçleri gözden geçirmeden uygulaması (implementasyonu) yapılan, kapsamı iyi belirlenmeyen ve doğru bir ekiple yürütülmeyen bir ERP projesi maddi kayıp, kaçırılan fırsat ve kurumsal huzursuzlukla sonuçlanma potansiyeline sahip olabilecektir.

ERP seçimi şirketin hedefleriyle ve stratejileriyle paralellik göstermelidir. Örneğin, gelecek 10 yılda uluslararası operasyonlarını ve ürün gamını artıracak, yeni pazarlara girerek cirosunu 4 kat artırmayı hedefleyen bir şirketin seçmesi gereken ERP ile bu tür hedefleri ve dinamizmi olmayan bir şirketin seçmesi gereken ERP aynı olmayabilecektir.

Ayrıca, şirketin maddi imkânları, çalışanların nitelikleri, kurumsal kültürü ve değişime açıklığı, kurumsal planlama ve uygulama birikimi seçilecek ERP’nin sürdürülebilirliğini etkileyebilecek diğer bazı değişkenlerdir.

 

Danışmanlık Hizmetleri

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı ERP öncesi hazırlıkları, ERP seçimi ve kurulumu öncesinde şirketlere iyi ERP uygulaması metodolojisi, en iyi şirket uygulamaları, süreçlere risk ve iç kontrol odaklı bakış açıları ile marka bağımsız olarak aşağıdaki butik hizmetleri sunmaktadır:

– Tüm iş birimlerindeki mevcut iş süreçlerinin analizi, bu amaçla süreç sahipleriyle görüşülmesi; tedarik zinciri, satış, satın alma, üretim, insan kaynakları, muhasebe ve finansman gibi tüm bölümlerin ve süreçlerin mevcut ERP’yi kullanış biçimlerinin, darboğazlarının, beklentilerinin, isteklerinin, ihtiyaçlarının sebep ve sonuç ilişkisine göre incelenmesi, yerel ve uluslararası tecrübesi olan ve çeşitli sertifikalara sahip yönetim danışmanlarınca risklere, mevcut iç kontrollere, Türkiye’deki ve dünyadaki en iyi uygulamalara göre gözden geçirilmesi,

– ERP seçim kriterlerinin süreç sahipleriyle görüşülerek yazılı hale getirilmesi,

Dolayısıyla, şirketler yeni ERP’ye hazırlık sürecinde aynı zamanda süreçlerindeki eksiklikleri farkedebilecekleri ve iyileştirebilecekleri, verimliliklerini, etkinliklerini ve rekabet güçlerini artırabilecekleri, risklerini yakından tanıyabilecekleri ve önlem alabilecekleri, kurumsal yapılarını güçlendirebilecekleri bir hizmet almaktadırlar.

Uygulaması başarısız olan pek çok ERP seçimi örneğinde, başlangıçtaki mevcut süreçlerin yeterince analiz edilmemesi, süreç iyileştirme adımlarının atılmaması ve kapsamın doğru belirlenememesi önemli bir rol oynamaktadır.

– Mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve ERP’nin işleyişine uygun hale getirilmesine ilişkin çözüm önerilerini içeren raporun hazırlanması,

– Önerilerin şirket içinde uygulanmasına ve hayata geçirilmesine destek,

– Şirket içinde ERP farkındalığı eğitimi,

– İhtiyaca uygun ERP’nin seçimi sürecinde anahtar kullanıcıların ve kritik süreçlerin/raporlama ihtiyaçlarının belirlenmesi, teklif isteme dokümanının (RFP) ve teknik şartnamenin hazırlanması, ERP seçiminin müşteri ihtiyaçları ve kriterleri doğrultusunda sonuçlandırılması,

– Seçilen ERP yazılımının şirkete uyarlanması (implementasyonu) ve sürdürülebilirliğinin sağlanması sürecinde önceden belirlenen başarı kriterlerine ve genel kabul görmüş gerekliliklere bağlı kalınarak başarılı sonuç alınmasına yönelik denetim fonksiyonu üstlenilmesi,

– Seçilen ERP yazılımının şirkette canlıya geçişi sonrasında uygulamanın kalıcılığının denetlenmesi.

 

ERP Müşterisi İş Döngüsü

q1 - Şirketinize ERP Satın Almadan Önce Süreçlerinizde Mutlaka İyileştirme Yapmalısınız - 2024 -

q2 - Şirketinize ERP Satın Almadan Önce Süreçlerinizde Mutlaka İyileştirme Yapmalısınız - 2024 -

 

q3 - Şirketinize ERP Satın Almadan Önce Süreçlerinizde Mutlaka İyileştirme Yapmalısınız - 2024 -

  • Standart ERP
  • Özelleştirme ihtiyacı
  • İlave geliştirme ihtiyacı
  • Bulut çözüm
  • Üçüncü taraf tedarikçilerin çözümleri ve entegrasyonlar

   

  Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı

  İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol, Süreç İyileştirme, ERP Seçim Danışmanlığı, Bayii (Franchise) Denetimi, İnsan Kaynakları, Kurumsallaşma, Dijital Dönüşüm, Mali ve Hukuki Risklerin Yönetimi gibi alanlarda şirketlere butik hizmet sunan bir yönetim danışmanlık firmasıdır.

  Sertifikalı İç Denetçi (CIA), CCSA, CFSA, CRMA, CGAP, CISA, CFE, CPA/ SMMM, CRMA, CICA, FAFA, FE, RPA, SPK Düzey 3, Türev Araçları, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme gibi sertifikalara sahip profesyoneller tarafından müşterilerin kurumsallaşma, büyüme, verimlilik ve etkili çalışma gibi stratejik ihtiyaçlarını projelendirerek stratejik, operasyonel, mali, mevzuata uyum ve yönetim raporlaması dahil tüm süreçlerine yönelik olarak dışarıdan bir gözle bağımsız ve tarafsız butik yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Teolupus hizmetlerinde uluslararası mesleki çerçeveleri, standartları, modelleri ve sektörel en iyi uygulamaları dikkate almaktadır.

   

  İlkelerimiz (Değerlerimiz):

  • Müşterilerimizle yakın çalışmak ve yüksek standartlarda çözüm önerileri sunmak
  • Kurum kültürüne uygun ve butik hizmet yaklaşımı
  • Yüksek disiplinle ve zamanında hizmet sunmak
  • İhtiyaca uygun uluslararası nitelikte kalite sunmak
  • Seçkin ve profesyonel ekibimizin, kariyer ve kişisel gelişmelerinin sürekliliğini sağlamak

   

  Teolupus Danışmanlık Hizmetleri:

  • Süreç Analizi Danışmanlığı
  • Süreç İyileştirme Danışmanlığı
  • ERP Öncesi Hazırlık Danışmanlığı
  • ERP Seçim Danışmanlığı
  • ERP Proje Denetimi Hizmetleri
  • Kurumsal Risk Yönetimi
  • İç Denetim Hizmetleri
  • Bayii (Franchise) Denetimi Hizmetleri
  • Kurumsallaşma Hizmetleri
  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
  • İnsan Kaynakları Hizmetleri
  • Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
  • Mali ve Hukuki Danışmanlık

   

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English