Skip to main content
Haberler

ERP Seçimi ve Satınalma Hizmetimizin 1. Aşaması Tamamlandı

ERP Seçimi ve Satınalma

TEOLUPUS olarak; organik kimyasallar alanında Türkiye’nin önde gelen üretici ve ihracatçılarından MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A. Ş.’nin yeni ERP seçimi projesinin, süreç iyileştirme hazırlıkları ve ERP seçim süreci danışmanlığı kısmını oluşturan 1. Aşamasını başarıyla tamamladık.

 

ERP SEÇİMi danisman

Teolupus tamamlanan 1.Aşamadaki sürede, MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A. Ş.’ne “En iyi uygulamalar”, “Risk” ve “İç Kontrol” açılarından, iş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi danışmanlığı hizmetini vermiştir. 

 

1a2 - ERP Seçimi ve Satınalma Hizmetimizin 1. Aşaması Tamamlandı - 2024 - ERP Seçimi

Teolupus ayrıca şirkette veri üreten ve kullanan tüm paydaşların, katkı ve beklentilerini, objektif ve ölçülebilir kriterlere dönüştürerek, ortak bir bakış açısını içeren ERP seçim süreci danışmanlığı hizmeti sunmuştur.

Aşama Hizmetimiz Aşağıdaki Başlıkları İçermiştir:

  • Mevcut iş süreçleri çalışanlarla yüz yüze görüşmeler ile analiz edildi, 
  • İş süreçlerinin analizinden sonra, ERP’nin işleyişine uygun süreç iyileştirmelerini ve çözüm önerilerini içeren raporumuz hazırlandı ve karar vericiler ile paylaşıldı, 
  • Tüm iş süreçleri için, yüz yüze görüşmeler ile tarafların ihtiyaçları ve ERP sisteminden beklentilerine ilişkin raporlar oluşturuldu,
  • ERP üreticileri ile ihtiyaç ve beklenti raporları paylaşılarak, karşılaştırılabilir bir tanıtım sunumu hazırlamaları sağlandı. 
  • ERP üreticilerinden bilgi ve teklif isteme dosyasının (RFI ve RFP) yazılmasına destek verildi, 
  • Oluşturulan bir senaryoya göre tanıtım sunumu istenen ERP yazılımlarının objektif ve ölçülebilir kriterler ile değerlendirilmesi sağlandı, 
  • Şirket paydaşlarının değerlendirmelerinin sonucunda ERP yazılımının seçimine -marka bağımsız ve tarafsız- destek sağlandı.
  • Seçilen ERP yazılımı üreticisi ile müşterimiz arasında imzalanacak proje sözleşmesinin bütçe, termin ve teknik performans değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanmasına destek sağlandı.

Halen Devam Eden 2. Aşama Hizmetimiz Aşağıdaki Başlığı İçermektedir:

  • ERP kurulumunda (implementasyon) kalite güvence hizmeti.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English