Skip to main content
HaberlerYayınlar

ERP Seçimi ve Karar Süreci Projesi

Kimyasal üretim sektöründe faaliyet gösteren ve 2020 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yeralan müşterimizin ERP öncesi hazırlıkları ile kullanacağı ERP yazılımının seçimini ve kurulumunu sağlama projesinin 1. aşaması tamamlanmıştır. 

 

Bu büyük çaplı projeye Teolupus ERP/en iyi uygulamalar/risk/iç kontrol başlıklarında yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

 

Teolupus danışmanlık hizmetinin 1 aşaması kapsamında:

-Mevcut iş süreçlerinin analizi, 

-Mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve ERP’nin işleyişine uygun hale getirilmesine ilişkin çözüm önerilerini içeren raporun hazırlanması, 

-Tüm iş süreçleri için ERP sisteminden beklentiler ve ihtiyaçlar listelerinin oluşturulması tamamlanmıştır.

Bundan sonraki aşamada aşağıdaki amaçlar gerçekleştirilecektir:

-ERP üreticilerinden teklif isteme dosyasının (RFP) yazılması, 

-Proje sözleşmesinin bütçe, termin ve teknik performans değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanması tamamlanması,

-ERP firmasının seçimi

Ayrıca ERP seçimine hazırlık sürecinde Teolupus tarafından şirket bünyesinde ERP farkındalığına yönelik eğitim ve beyin fırtınası toplantıları düzenlenmiştir.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English