Skip to main content

ERP Danışmanlığı

ERP sistemi ile kurumsal kaynak planlaması, işletmenin tüm kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Bu sistem, işletmenin büyüklüğüne ve sektörüne bakılmaksızın, işletmenin temel işlemlerini tek yapı altında toplayabilir.

  • Mevcut Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımınızdan optimal verim alıyor musunuz?
  • Sizin için uygun olan ERP yazılımını seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?
  • Yeni ERP sisteminin uygulanması için yeterli hazırlık yaptınız mı?
  • Şirketinizde kurumsal kaynak planlaması sistemine geçiş zamanı geldi mi?
  • Mevcut yazılımınızın randımanını arttırmak istiyor musunuz?

Misyonunuz, Hedefleriniz ve Stratejileriniz ile Uyumlu Çalışıyoruz

Şirketimiz ERP sistemine geçiş öncesinde, geçiş sürecinde, geçiş sonrasında ve ERP optimizasyonunda verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemektedir.

Halen Kullandığınız  ERP Sisteminin Optimizasyonu

Şirketler bazı durumlarda ve hızlı ve farklı sektörlerde büyüme ve teknolojiye uyum sorunları gibi çeşitli sebeplerle ciddi para ve zaman ayırarak kurdukları ERP yazılımını verimli olarak kullanamazlar ve farklı yazılımlarla bu eksiklikleri telafi etmeye yönelirler.

Bu durumun sebepleri arasında veri kalitesinde yaşanan sorunlar, verilerin zamanında hazırlanmaması, kurumsal kaynak planlaması sisteminin kullanımında yaşanan teknik sorunlar, eğitim eksikliği, personel dönüşüm hızının yüksek olması, iş süreçlerinin ERP sistemiyle tam uyumlu olmaması ve görev tanımlarında yaşanan sorunlar gibi sebepler sayılabilir.

Bu durumda bazı analizler, yönetim raporları sistem dışından alınan verilerle ve farklı yazılımlarla oluşturulmaya çalışılır.

Teolupus olarak mevcut ERP sisteminizi ve süreçlerinizi inceleyerek ERP sisteminizi tam kapasiteyle kullanmanıza engel olan unsurları tespit ediyor ve bunları giderecek önerileri size sunuyoruz.

Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi Seçimi ve Geçiş Hazırlık Danışmanlığı

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin kuruluş amaçları arasında farklı sektörlerdeki şirketlerin iş süreçlerinin optimizasyonu, verimlilik, yalınlık, işletme fonksiyonlarının entegre ve hızlı çalışması gibi teknolojik, kurumsallaşmaya dönük ve yönetimsel hedefler vardır.

Kaynaklarınızın etkili ve verimli kullanılması, stoklarınızın optimum seviyede tutulması, sipariş çevriminin kısaltılması, müşteri, tedarikçi finansal bilgileri gibi şirketteki verileri entegre ederek yeni bilgi üretilmesi ve oluşan bilgi neticesinde, zamanında ve doğru karar alınabilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlanması doğru ERP yazılımı seçiminin faydalarından bazılarıdır.

Doküman yönetimi, iş akış otomasyonu, veri yönetimi, muhasebe, finans, raporlama vb. gibi alanları içeren ERP sistemi ile şirketler kendi iş süreçlerini yeniden tasarlamak imkânını da değerlendirebilirler.

Kurumsal kaynak planlaması projesi bir anlamda, sadece bir bilgi teknolojileri projesi değil, risk değerlendirmesini ve fayda maliyet analizini içeren çok boyutlu ve çok paydaşlı koordinasyon sağlayan, uzun soluklu bir yönetim dönüşümü projesidir.

ERP sisteminden azami verimin alınması için iyi bir ön hazırlık, iş akışlarının gözden geçirilmesi, departmanlar arasındaki veri akışının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve gerekirse daha verimli hale getirilmesi kritik önem taşımaktadır.

Teolupus olarak, kurumsal kaynak planlaması sistemine geçiş öncesinde ve sürecinde verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemekteyiz.

Size yeni ERP yazılımı seçimi sırasında Uygulamacının (Partnerin) denetlenmesi, dışarıdan alınan hizmetlerin (Outsource) yönetimi, eğitim denetlemesi, doküman denetlemesi, kurgu denetlemesi, güvenlik denetlemesi hizmetleri sunarak doğru yazılımın seçildiğinden emin olmanız için danışmanlık vermekteyiz.

Doğru ERP Seçiminin Faydaları Nelerdir?

Doküman yönetimi, iş akış otomasyonu, veri yönetimi, muhasebe, finans, raporlama vb. gibi alanları içeren bu sistem ile:

  • İşletme süreçlerinizi sadeleştirmek ve yeniden tasarlamak,
  • Kaynaklarınızı etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Stoklarınızı optimum seviyede tutmak, sipariş çevrimini kısıtlamak,
  • Müşteri, tedarikçi, finans bilgileri gibi şirketteki verileri entegre ederek yeni bilgi üretebilmek,

Alınan bilgi neticesinde, zamanında ve doğru karar alabilmek ve tüm bunlar sayesinde rekabet üstünlüğü sağlamak doğru ERP seçimi ile kolaylaşacaktır.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English