Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç ve Bağımsız Denetim Farkları

İç ve Bağımsız Denetim Farkları

 

 1. Bağımsız denetçi, denetlediği kurumun çalışanı değildir ve yapılan denetim sözleşmesi gereğince denetim faaliyetini yürütmektedir. Enron skandalına kadar yaşanan süreçte bağımsız denetçiler iç denetim faaliyetine dışarıdan destek vermekteydiler (outsourcing). Fakat yaşanan muhasebe skandalları sonrası yapılan düzenlemelerle (Amerika’da Sarbanes Oxley yasası, Türkiye’de SPK düzenlemeleri ile) bu durum yeniden düzenlenmiş ve kısıtlanmıştır.
 2. Bağımsız denetçi finansal tablolar için bir görüş oluşturmak için çalışırken iç denetçi ise iç kontrollerin ve risk yönetiminin verimliliği hakkında görüş oluşturmakta ve eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunmaktadır.
 3. Bağımsız denetim ve iç denetimin amaçları ve faaliyet kapsamları farklılık göstermektedir.
 4. Bağımsız denetim Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyle KGK sınırlarına tabi şirketler için zorunlu kılınmıştır. Ancak iç denetim için bir zorunluluk yoktur.
 5. İç denetim faaliyet alanı bütün işletme organizasyonunu kapsarken bağımsız denetçinin faaliyet alanı ise sadece finansal tabloları etkileyebilecek temel finansal yapıdır.
 6. İç denetim iç kontrol sisteminin etkinliği ile ilgilenirken bağımsız denetim ise iç kontrol sisteminin yapılması gerekli denetim testlerini azaltıp azaltmayacağı ile ilgilenir.
 7. İç denetim faaliyetleri bütün bir yıla yayılmakta iken bağımsız denetim faaliyetleri ise bazı yıl içi yapılması gerekli denetim testleri hariç genelde yılın bitmesinin ardından gerçekleştirilir.

 

İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English