Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Denetim İle Risk Yönetimi Arasındaki İlişki

Risk: Bir kurum, birim veya faaliyetin hedeflerine ulaşmasını engelleyen olası tehditlerin potansiyel sonuçlarıdır.

Risk Yönetimi: Kurumun karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilerek (yani riskin tanımlanması, ölçülmesi ve öncelik sırasına konması) kabul edilebilir seviyeye (kurumun risk iştahı) indirilecek şekilde gereken cevabın verilmesine ilişkin dinamik bir süreçtir. Risk yönetimi kurumun stratejik yönetiminin merkezinde yer alan önemli bir süreçtir ve en önemli yönetim sorumluluklarından biridir.

Denetim Açısından Riskler Ve Kontroller

Risk (hedeflerin önündeki engeller) genel olarak organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyen her türlü olay olarak ifade edilebilir.

Risk işletmenin uyguladığı stratejilerden kaynaklanmaktadır, stratejinin yokluğu halinde riskten söz edilemeyecektir. • Risk temelde iki bileşenden oluşur; belirsizlik ve etki.

Her kurum belirli bir risk ortamında faaliyetlerini sürdürür. Risklerin tamamıyla ortadan kaldırılması ne mümkündür ne de optimumdur. Ancak riskler kabul edilebilir sınırlar içinde tutulabilirler. Bunun en temel yolu da kontrollerden oluşmaktadır.

Risk Odaklı İç Denetim

Risk Yönetimi Temelli Denetim kurum iş modelinin ve süreçlerinin anlaşılması, ilgili risklerin tanımlanması, tolerans seviyelerinin anlaşılması, performans ve risk ölçümlerinin tanımlanması ve risk yönetimi etkinliğinin değerlendirilmesine yoğunlaşmaktadır. Buradan sağlanan bilgi finansal tabloları etkileyebilecek riskli alanların tanımlanmasında ve denetim kaynaklarının söz konusu alanlara aktarılmasında ve dolayısıyla işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek faaliyetlerin ortadan kaldırılmasında veya etkilerinin azaltılmasında kullanılır.

Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımında;

 • Riskler, birimler ve süreçler azalan risk değeri sırasıyla denetlenir,
 • En yüksek etkiye ve en düşük riske açıklığa sahip kontroller denetlenir,
 • İşin doğasında olan risk ve kalıntı risk belirlenir,
 • Olasılıklara göre değil, riske açıklığa göre önceliklendirme yapılır,
 • Şayet varsa Denetim kapsamı dışında olan risk de göz önünde bulundurulur,
 • Riskler arasındaki karşılıklı etkileşimler göz önünde bulundurulur.

 İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English