Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İşletmelerde İç Denetim Olmamasının Sakıncaları

İşletmelerde İç Denetim Olmamasının Sakıncaları

İç denetimin işletmelere sağladığı yararların yanında işletmede iç denetimin olmaması ya da var olan iç denetimin etkin kullanılmaması durumunda oluşacak sakıncalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • İşletmenin anında tespit edemediği para ve varlık kaybına neden olur.
 • İşletme yönetiminin, telafisi zor olan hatalı ve yanlış kararlar vermesine sebep olur.
 • İşletmede denetim olmadığı düşüncesi, üst yönetimde ve çalışanlarda hata ve hilelerin artmasına sebep olur. 

·         İşletme çalışanlarının kontrol altında tutulmamaları nedeniyle oluşan rahat ortam, işletmenin gelirlerinde meydana gelebilecek azalmalar gibi olumsuzlukların da ortaya çıkmasına neden olur.

 

İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, www.theiia.org
 • M.Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Dr.Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Prof.Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Prof.Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Dr.Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, www.tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • www.coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English