Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Denetim Ve Teftiş Farkları

İç DenetimTeftiş
Sistem ve süreç odaklıŞikayet, birey, olay ve işlem odaklı
Geleceğe odaklıGeçmişe odaklı
Hesap verebilirlikHesap sorabilirlik
Risk odaklı denetim metodolojisiRisk odaklı denetim tekniği yok
İyi uygulama örnekleri tekniğiHata örnekleri tekniği
Uluslararası standartları varGeçmişe dayalı birikimler var
Öncelikli amaç idare faaliyetlerini geliştirmeÖncelikli amaç mevzuata uygunluk
Sistem, performans, uygunluk, mali, BT denetimiHukuka uygunluk denetimi
Rehber, çalışma formları ve çalışma metodolojisi ufak tefek farklarla tüm kurumlarda aynıRehber ve formlar kurumlara göre değişken

 

 

İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English