Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Denetimin Faydaları Nelerdir?

1. İşletme içinde önceden öngörülemeyen ve işletme içi yıkıcı sonuçlar doğurabilecek risklerin önceden tespiti ve gerekli önleme çalışmalarının yapılmasını ve bu tür olumsuzlukların yaratabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlar.

2. Operasyonların, işletmenin prosedürlerine, standartlarına, talimatlarına ve politikalarına uygun olarak etkili ve faydalı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini takip eder.

3.İşletmede hata ve hilelerden kaynaklanacak kayıpların önlenmesini sağlar.

4.Güvence verir. İç denetim çalışmaları ile şirkete saygınlık ve finansal tablolara güveni sağlamada rol oynar. İşletmenin iç ve dış çevredeki fırsatlardan yararlanmasını sağlar. İşletmenin kurumsallaşmasının geliştirilmesi ve işletme itibarının arttırılması sağlanır.

4.Güvenilir bilgi sağlama ihtiyacı karşılanır. İşletme hakkında bilgi edinmek isteyen tarafların güvenilir bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Yönetime doğruluğu denetlenmiş bilgiler sunarak daha sağlıklı kararlar almada yardımcı olur.

5.Verimliliğin artırılması ihtiyacı karşılanır; Bu kapsamda iç denetimin etkin çalışması halinde verimsiz faaliyetler elimine edilebilecektir.

6.İşletmenin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının artırılmasına destek verir. İşletmenin sermaye ve fonlarının bütünlük ve verimini teminat altında tutarak Bunların iç ve dış risklere karşı korunmasına yönelik önlem alınmasını ve öneri geliştirilmesini sağlar.

7.İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması ihtiyacı karşılanır. Etkin bir iç denetim sisteminin varlığı halinde işletmenin varlıkları ve kayıtları yüksek seviyede korunur.

8.İşletmenin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlar. Yasa ve düzenlemelerin istediği hususlarda İç Denetim makul bir güvence sağlar.

9.Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır. İşletme faaliyetlerinin ve projelerinin organizasyonun plan ve bütçe hedeflerine uygunluğu sağlanır. İşletme içinde konulan kurallara uygunluğu sağlar.

10.Yönetim performansının değerlendirilmesi sağlanır. İç denetim ile yönetimin şirket hedeflerini gerçekleştirmede başarısı konusunda bilgi sahibi olunur.

11.İşletmenin iç kontrollerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Oto kontrolü sağlayarak iç kontrol sisteminin verimli çalışmasına katkıda bulunur.

İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English