Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri Ve İlkeleri

ic Kontrol Bilesenleri ve ilkeleri sema - İç Kontrol Bileşenleri Ve İlkeleri - 2023 -

 1. KONTROL ORTAMI

  1. Etik Değerler ve Dürüstlük
  2. Yönetim Kurulunun Gözetimi
  3. Yapı, Yetki ve Sorumlular Oluşturma
  4. Yetkinliğe Bağlılık
  5. Hesap Verme Sorumluluğu
 2. RİSK DEĞERLENDİRME

  1. Uygun Amaçlar Belirleme
  2. Riskleri Tanımlama ve Analiz
  3. Hile Riskini Değerlendirme
  4. Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme
 3. KONTROL EYLEMLERİ

  1. Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme
  2. Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme
  3. Politika ve Prosedürler Oluşturma
 4. BİLGİ ve İLETİŞİM

  1. İlgili Bilgiyi Kullanma
  2. Örgüt içi İletişim Kurma
  3. Dış Taraflarla İletişim Kurma
 5. İZLEME EYLEMLERİ

  1. Sürekli ve/veya Ayrı Değerlendirmeler Yapma
  2. Yetersizlikleri Değerlendirme ve bildirme

 

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English