Skip to main content

Etkili bir İç Kontrol Sistemi kuruluşun amaçlarına ulaşacağına dair makul bir güvence verse de, doğal olarak bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu kabul eder. Etkili bir iç kontrol sistemi bile başarısızlığa uğrayabilir. Buna sebep olabilecek kısıtlamalar şunlardan kaynaklanabilir:

 • İç kontrolün ön koşulu olarak oluşturulan amaçların uygunluğu,
 • Karar almada kullanılan insan muhakemesinin yanlış ve yanlı olabileceği gerçeği,
 • Hatalar gibi insan başarısızlıkları sebebiyle meydana gelebilecek aksaklıklar,
 • Yönetimin iç kontrolü ihlal edebilmesi,
 • Yönetim, diğer personel ve/veya üçüncü tarafların gizli anlaşmalar yoluyla kontrolleri aşabilmeleri,
 • Örgütün kontrolünde olmayan dış olaylar.

Bu kısıtlamalar, yönetim kurulunun ve yönetimin, kuruluşun amaçlarına ulaşacağı konusunda mutlak bir güvence sahibi olmasını engeller, bir başka deyişle iç kontrol mutlak değil, makul bir güvence sağlar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

 

 

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English