Skip to main content

İç kontrol, bir iç denetim faaliyeti veya ön mali kontrol değildir.

İç kontrol, yazılı prosedürler ile değil, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar.

İç kontrol, kurumların iç denetçiler veya mali hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yapılması gereken bir iş değildir. İç kontrol sisteminin sahibi yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve iç denetçiler, yönetime bu alanda destek sağlar.

İç kontrol, sadece mali bir konu olmayıp kurumun tüm fonksiyonlarını kapsamakta ve tüm birimlerini ilgilendirmektedir.

İç kontrol bürokrasiyi çoğaltan veya oyalayan bir sistem değildir. İç kontrol, süreçlere ilave yapılan işler olarak düşünülmelidir. Süreçlerin bir parçası olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Küçük birim ve faaliyetlerde de iç kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Küçük birim ve faaliyetler için maliyeti, yararını aşmayan farklı kontroller düşünülmelidir.

İç kontrol kesin güvence vermez. İç kontrol yeterince kuvvetli ise kaynakların etkin kullanıldığından, yolsuzluk olmayacağından ve mali tabloların doğruluğundan makul ölçüde bir güvence sağlanabilir.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English