Skip to main content
Haberler

Kıymetli Maden Aracı Kurumları ve Yetkili Müessese Müşterilerimize

Pek çok sektörde son yıllarda artan mevzuat düzenlemeleriyle karşılaşılmaktadır

Bu düzenlemelerin anlaşılması, uyum programının hazırlanması, şirket içinde buna organizasyonel, yasal ve bilgi teknolojisi boyutlarında uyum sağlanması, eğitimlerle desteklenmesi ve kamu birimlerine raporlamaların zamanında yapılması başlıbaşına bir sistemi ve bilgi birikimini gerektirebilmektedir.

d2 - Kıymetli Maden Aracı Kurumları ve Yetkili Müessese Müşterilerimize - 2024 -d1 - Kıymetli Maden Aracı Kurumları ve Yetkili Müessese Müşterilerimize - 2024 -

Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşma riskini azaltma açısından sağladığımız mevzuata uyum hizmeti, şirket içi kurumsal uyum, ilgili mevzuatı takip ve eğitim konusunda şirketlere destek sağlamaktadır.

Kıymetli maden (altın, gümüş, paladyum, platin) sektöründe ve döviz alım-satım alanında Mevzuata Uyum Hizmeti sunduğumuz müşterilerimize, tabi oldukları Hazine, MASAK ve BİST (Borsa İstanbul) mevzuatına uyum sağlama konusunda gerekli eğitimleri düzenleyerek, politika dokümanları, prosedürler geliştirerek ve süreci yakından takip edip, yönlendirerek destek sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimize mevzuata uyum, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi, risk yönetimi, iç denetim, kurumsal yönetim ve süreç iyileştirme gibi katkılarımızı sunarak, raporlama ve organizasyon altyapısını geliştirerek kurumsal adımlarında yanlarında yer alıyoruz.

d3 - Kıymetli Maden Aracı Kurumları ve Yetkili Müessese Müşterilerimize - 2024 -d4 - Kıymetli Maden Aracı Kurumları ve Yetkili Müessese Müşterilerimize - 2024 -

2008’den bu yana düzenlenen mevzuatın yanında ‘’Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesi’’ konularındaki kanuni düzenlemelere bağlı olarak MASAK tarafından kambiyo mevzuatında düzenlenen 1 Temmuz 2021 itibariyle (A) Grubu Yetkili Müesseseler ile Kıymetli Maden Aracı Kuruluşlarının tamamı, bir dizi yükümlülük kapsamına dahil olmuşlardır. Borsa İstanbul üyesi olanlar ise tedarik zinciri uyum programını da içeren BİST mevzuatına da dahil olmuşlardır.

İtibar riskini ve kamu birimleriyle iyi ilişkileri etkileyebilecek olan uyum sürecinde güçlü ve sürdürülebilir etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, iç denetim, kurumsal risk yönetimi, vergi, hukuk, bilgi teknolojisi ve süreç iyileştirme alanlarındaki uzman ekibimizle ve uzun vadeli ihtiyaca yönelik tespit, çözüm önerilerimiz ile aralarında BİST üyesi olan müşterilerimize danışmanlık desteği sunmaya devam ediyoruz.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English