Skip to main content
HaberlerYayınlar

Kurumsal İç Kontrol Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından şirkete özel iç kontrol eğitimi verildi, Ekim 2019.

İç kontrolün temel ilkeleri, kavramlar ve tanımlar, amaçlar, roller ve sorumluluklar, kısıtlar, uygulama ipuçları, başarı faktörleri, etkili bir iç kontrol sisteminin faydaları, vakalar, üçlü savunma hattı, iç kontrol çerçeveleri. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi ilişkisi, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi, iç kontrol ve bağımsız denetim ilişkisi. Kurumsal değer oluşumu-korunması-artışı, sağlıklı stratejiler, risk odaklı başarı, rekabet gücü, karlılık, kaynakların etkili kullanımı, verimlilik, hile ve suistimal önlemleri, mevzuata uyum, yönetişim, kurumsal yönetim.

ic kontrol egitimi - Kurumsal İç Kontrol Eğitimi - 2024 -

 

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English