Skip to main content

Kurumsal Risk Yönetimi

İşletmelerde ticari hedeflere ulaşmaya çalışılırken doğal olarak çeşitli risklerle karşılaşılır ve bu riskler zaman içinde değişkenlik gösterir. Kurumsal risk yönetimi sistemi işletmenin karşılaştığı riskleri yönetmek için en etkili araçlardan birisidir.

Müşteri tercihlerindeki değişikliklere bağlı olarak satış, alacak sorunlarından ortaya çıkan tahsilat, yeni pazarlara erişim, finansman kaynaklarına ulaşma, teknolojik değişimler, maliyet artışları, bilgi teknolojisi riskleri, finansal riskler, operasyonel riskler ile muhasebe, denetim ve diğer mevzuat değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan yasal riskler günümüzün çalkantılı dünyasının getirdiği belirsizliklerden (risklerden) sadece bazılarıdır.

Risk her zaman bir korku kaynağı değildir, iyi yönetildiğinde aynı zamanda bir fırsat ta olabilir.

Risk yönetimi strateji oluşturmanın ve uygulamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Önemli olan, şirket yönetiminin risk iştahını belirledikten sonra gerekli önlemlerin alınmasıdır; risklerin tespiti, farkında olunması, doğru önlemlerin zamanında alınması ve risklerin yönetilmesi, istenmeyen risklerin alınmaması, alınan risklere karşı fayda/maliyet ilkesi çerçevesinde önlem alınması, insan kaynaklarının performans odaklı çalışması, risklerin takip edilmesi ve gerçekleştiklerinde hazır olunmasıdır.

Günümüzün küresel ekonomisinde, bir ülkede yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler iletişim kanallarındaki hız, para/mal/hizmet/istihdam piyasalarındaki karşılıklı bağımlılıklar gibi nedenlerle çok kısa sürede diğer ülkelere etki edebilmektedir.

Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetiminin Yeri

 

Şirketlerin kurumsal yönetişim yapısında kritik bir yer tutan Risk Yönetimi, kurumda ister ayrı bir bölüm olarak çalışsın isterse farklı kişilerin sorumluluğunda dağınık bir yapıda çalışsın, şirket yönetimleri şirketlerinin karşı karşıya oldukları tüm risklerden haberdar olmalı, bunlara yönelik güncellenen stratejik planlar çerçevesinde politika ve prosedürler geliştirmeli, önlemler almalı ve bir iş sürekliliği planına sahip olmalıdır.

Teolupus olarak şirketinizin kurumsal kontrol ve risklerini inceleyerek risk haritasını oluşturuyor, sınıflandırıyor, önceliklendiriyor ve açıktaki risklere karşı alınabilecek önlemleri raporluyoruz ve süreci sizinle birlikte kalıcı hale getiriyoruz. İsteğinize bağlı olarak bu çalışmaları düzenli olarak yapıyoruz.

Çalışmalarımız Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA) uzmanlarımız tarafından uluslararası COSO 2017 Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ve ISO 31000 gibi uluslararası çerçevelere ve standartlara uygun olarak Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikasın’na (Certification in Risk Management Assurance-CRMA) sahip uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

Etkin ve Üretken Olmak İçin Kurumsallaşmak

Süreç Bakış Açısı ile Yönetim

 

Süreç belirli sayıdaki girdiyi müşteri için faydalı çıktıya dönüştüren bir faaliyetler zinciridir. Mevcut işleyişi anlamak, iş sonuçlarını ölçmek, iyileştirmek, sorumlulukları tanımak için süreçlerle yönetime ihtiyaç duyarız. Süreç Bakış Açısı İle Yönetme;

 • Tanımla- Dokümante Et
 • Ölç –Değerlendir
 • İyileştir
 • Yeniden Tanımla Dokümante Et

şeklinde şemalaştırılabilir. Eğer işletme yönetimi olarak süreçleri tanımaz ve dokümante etmezseniz çalışanların tanımladığı ve uyguladığı bir anlayışa razı olursunuz. Süreç Bakış Açısı ile Yönetimin diğer bir deyişle süreç mimarisinin bileşenleri Strateji, Performans, İş Planları, İnsan Kaynakları, Kurumsal Mimari ve Risk Yönetimidir.

Aynı zamanda

 • Süreç, şirket stratejileriniz gereği önemli, ama mevcut durumu kötü ise,
 • Rakiplerinizde aynı süreçler başka şekilde ele alınıyor ve başarılı ise,
 • Rakiplerinizde daha ucuz, daha iyi, daha değişik şekilde yapılıyorsa,
 • Sürecin mevcut performansı kıyaslamalara göre kötü ise,
 • Müşterileriniz süreçten sıkça şikâyet ediyor, beklentiler arttı ve değişti ise,
 • Sürecin çevrim süresi çok uzun ise, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak gerekiyorsa,
 • Yeni teknolojiler çıkmış, yeni olanaklar da gündeme gelmiş ise.

süreçlerinizde iyileştirme ihtiyacı baş göstermiş ve çözüm bekliyor demektir.

Biz Teolupus olarak, süreç bakış açısı ile yönetim ihtiyacı hissettiğinizde, süreçlerinizi tanımlayıp -dokümante etmenize, ölçüp değerlendirmenize, ayrıca yukarıda belirtilen nedenlerle iyileştirme ihtiyacı hissettiğinizde de sizin için en uygun maliyetlerle strateji ve iş planlarınıza uygun olarak iyileştirmenize yardımcı oluyoruz.

Sık Sorulan Sorular

Kurumsal Risk Yönetimi nedir?

Kurumsal risk yönetimi kurumun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı olan riskleri tanımlama, sorumlularını belirleme, etkilerini azaltmak için aksiyon planlarını oluşturma, gelişmeleri izleme ve gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçler olarak tanımlanabilir.

Kurumsal risk yönetimi ne yapar?

Kurumsal risk yönetiminde kurumsal değerin yaratılmasını ve korunmasını etkileyen riskler ile ilgilenir. Tüm işletme çapındaki risklerin stratejik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile bir risk profilinin çıkarılması imkânını verir

Risk yönetim süreçleri nelerdir?

Risk yönetim süreci birbirine bağımlı beş işlem basamağından oluşur. Bu basamaklar: Riskin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması, alternatif risk düzeltme araçları arasından bir seçim yapılması, seçilen alternatiflerin uygulanması, değerlendirme ve kontrol süreçlerini kapsamaktadır

Misyonunuz, Hedefleriniz ve Stratejileriniz ile Uyumlu Çalışıyoruz

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English