Skip to main content
BilgiYayınlar

Kurumsal Yönetim Hakkında Soru-Cevaplar

Üst Yönetici

Şirkette Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya bu pozisyondaki yöneticileri ifade eder.

Yönetişim/Kurumsal Yönetim

Şirketin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, Şirket faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.

Stratejik Yönetim

Şirketin uzun süre faaliyetlerini sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet ortamında kȃr elde edebilmesi için kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması gerekmektedir. Etkili kararların alınması ve gözden geçirilmesi ve takip ten oluşan yönetim tarzıdır.

Profesyonel Yönetim

Süreçleri mimari bakış açısı ile yönetmek, iç kontroller ve  stok yönetimine gerekli önemi tanımak, maliyetleri doğru hesaplanmak, markalaşma yolunda gerekli adımları atmak, riskleri doğru yönetmek, çalışanların şirkete bağlılığını sağlamak ve niteliklerinin yükseltilmesi için destek vermek, şirket sermayesini doğru yönetmek, kredi kaynaklarına zamanında erişebilmek, muhasebe ve vergi risklerini doğru değerlendirebilmek, nakit akışını yönetebilmek, mali tablo analizinden doğru sonuçlar çıkarmak ve büyümeyi yönetebilmek olarak özetlenebilir.

 

KAYNAKLAR

  • UMUÇ (Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi)-Standartlar, Uygulama Önerileri, Uygulama Rehberleri)
  • Kamu İç Denetim Rehberi (Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulu Ankara Eylül 2013)
  • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler 2013
  • Teolupus İç denetim Rehberi Çalışmaları

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English