Skip to main content
Bilgi

Mali Müşavirlik Ve Denetim Hizmetinin “Internet Çağında İş” Gündemli Dönüşümü

Nereden Çıktı Bu Şimdi?

Dünyada çift defterle muhasebe sistemi ilk iş takibi ve yönetim bilgi sistemi idi. Yevmiyeler üzerinden kronolojik ve defter-i kebir üzerinden kategorik olarak mal-nakit akışları izlenebiliyordu; hesap anahtarı da farklı raporlama gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırıyordu.

Artık hiç bir iş eskisi gibi sürdürülemez; niteliksiz işler otomasyonla tasfiye edildi; giderek nitelikli kastedilen “meslekler” de web bazlı bulut bilişim ile video paylaşımı, uzman sistemler ve akıllı algoritmalar kullanan uygulama yazılımları tarafından ikame edilmektedir: KEP ile noterlik , “google translate” ile tercüme hizmetleri, dijital pazarlama ve ticaret siteleri ile galericiler, emlakçılar ve seyahat acenteleri, e-beyanname ile gümrük müşavirliği, e-Muhasebe/Mutabakat/e-Fatura/Arşiv/Defter/İrsaliye ile SMMM hizmetleri, e-öğrenme ile yabancı dil ve meslek kursları, dershaneler ve hatta okul ve üniversite öğretmenlik vb.

Ne Yapmalı?

Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmeti de kendini, aşağıda belirtilen şekilde, bu çerçevede yeniden konumlandırmalıdır:

SaaS (web, bulut) tabanlı bir kurumsal iş takip uygulaması etrafında mali müşavirlik, denetim, risk yönetimi hizmetleri ve yönetim danışmanlığı, koçluk, vb,

OSB/KSS/SB standart iş kültürü geliştirmek,

OSB OSA ve diğer ortaklaşa rekabet p/x girişimlerine destek,

Diğer etkinlikler (şirket birleşmeleri, melek yatırımcılık vb).

Müşteriye İfade Tarzı

Günümüzde internet çağında iş hayatında rekabet edebilmek ve rakiplerinin önünde yer alabilmek için 4H Kuralını uygulamak yani “Her yerden, Her zaman, Herkesle, Herşeye-nesneye-” iş bağlantısı kurabilmek gereklidir. Girişimci KOBİ ile Esnaf KOBİ arasındaki fark da budur. Esnaf KOBİ, sadece bulunduğu yerdedir, öyle kalmayı hedefler… orada öylece kaldıkça kendini başarılı addeder. Girişimci KOBİ, ya her yerde olur, ya da hiçbir yerde; hızla bütün dünyaya yayılmayı hedefler!

Artık, İş dünyasının gündemi: Internet Çağı’nı

  • teknolojileri
  • trendleri
  • iş modelleriyle

tasavvur ve tasvir etmek, algılamak, anlamak, değerlendirmek, anlamlandırmak, bu çerçevede kendini mütemadiyen yeniden konumlandırmak ve işini de yeniden tanımlayarak adlandırmaktır.

Müşteride Algı Yaratmada Kullanılan Kilit Kavram: “İş Geliştirme Vaadi“

Kavramsal Çerçeve

“İş’in Aslı Yönetişim”

“Yönetim”den “Ekosistem Yönetişimi”ne 360º Sank Girişim

“Hayatın Her A(la)nında” Reorganize İş Modelleri Geliştirmek

“Gelecek Değeri” Katan Kurumsal Değişim Dönüşüm

Potansiyel Pazar

Türkiyedeki 10.000.000 iktisadi birim, 250.000 KOBİ

Konuyu Gündemde Tutacak Faaliyetler

“Internet Çağında İş Gündemi Yönetişim” toplantıları

“Internet Çağında Yönetişim İnisyatifi” konferans, panel, eğitim,

Sosyal medya (blog, reklamlar)

Kitap dizisi

TTnet, 1000 OSB/SB/KSS ve çarşıda, 10,000 servis düğümü örgütleyerek 50,000 ICT “agents” (birim-bilişimci) ile Internet Çağında İş ekosistemi örgütleyebilir; 500,000 faal firmaya yönetişim kullanıcı desteği verebilir! İŞKUR destek verebilir.

Ahmet Esgin

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English