Skip to main content

Operasyonel ve Mali Raporlama

Şirketlerin başarısı ve riskleri başarı kriterleriyle ve göstergeleriyle ölçülebilir. Üretim, stok yönetimi, insan kaynakları, satış, satınalma, bilgi teknolojisi ve finans gibi stratejik ve operasyonel süreçler nihai olarak operasyonel ve mali göstergelerle ölçülerek şirketiçi kararlar daha sağlıklı alınabilir ve olası riskler hakkında tedbirler alınabilir.

Bu kararlar ve tedbirler rekabet üstünlüğü, kȃrlılık, büyüme, verimlilik, yatırım, insan kaynakları ve nakit akımı gibi stratejik alanları ilgilendirebilir.

 

Etkili Karar Vermede Doğru Operasyonel ve Finansal Raporlama Önemi

Yeni şubeleri bayilik veya “franchise” yoluyla mı yoksa sahip olarak mı açma, maliyetlerin düzenli olarak ölçülmesi, fiyat, iskonto, vade ve kampanya stratejisi, hangi masrafların nasıl azaltılacağı, nakit akımı ve finansman, hedeflere ve bütçeye ulaşılması, ürün kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin ve kȃrlılığının ölçümü ve artırılması, çalışan memnuniyetinin ve başarısının ölçümü ve iyileştirilmesi, hangi ülkede yatırım yapma, hangi hizmetleri şirket bünyesinde yapmaya devam etme hangi hizmetleri dışarıdan satınalma, hangi tedarikçilerle çalışmaya devam edileceği gibi pek çok operasyonel ve mali karar operasyonel ve mali raporlamayı içeren karar destek sistemleri ile oluşturulur.

Raporlama şirket içindeki farklı departmanların verilerinin birlikte veya karşılaştırmalı analizi gerekebilir. Verilerin doğru olması ve zamanında bilgi üretmesi, raporlamada doğru ERP’den, programlardan yararlanılması, gözlem ve ölçümlerle teyid edilmesi raporlamanın kalitesini etkiler. Böylece doğru raporlama doğru kurumsal karnenin ortaya çıkmasına da hizmet eder.

Günümüzün rekabetçi dünyasında verinin ve bilginin analiz, değerlendirme ve karar almadaki önemi tartışılmaz durumdadır.

Misyonunuz, Hedefleriniz ve Stratejileriniz ile Uyumlu Çalışıyoruz

Farklı kullanıcılar için farklı rapor ihtiyaçlarının olması doğaldır.

Kısaca yönetim raporlama sistemi diyebileceğimiz düzenli ve düzensiz, tüm zamanları, şirket süreçlerini ve başarı göstergelerini, grafikleri ve görselleri içeren yönetim raporlama seti şirketlerin doğru ve zamanında karar almalarının altyapısını oluşturur. Bu altyapıların güçlü ve güncel olması karar vericilerin zamanında, tam ve doğru bilgilerle hareket etmesine katkı sağlar.

Operasyonel ve mali raporlama altyapınızı geliştirme, mevcut verilerinizden veya ERP’nizden sektörel ve kurumsal ihtiyacınıza göre doğru başarı göstergelerini ve raporlarınızı oluşturma ve alma konusunda size yardımcı oluyoruz.

Bu hizmetle birlikte yönetsel kararlarınızı daha sağlıklı sektörel ve en iyi uygulama göstergeleriyle, raporlarla ve daha geniş verilerle desteklenerek almanıza destek veriyoruz.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English