1920x400-TeoLupus-WEB-ımages-6 DİJİTAL DÖNÜŞÜM
1920x400-TeoLupus-WEB-ımages-7 HUKUK
BNR-Bayilik-(Franchise)-Denetim-Hizmetleri
BNR-ERP-Danismanlik-Hizmetleri
BNR-IC-Denetim-ve-Risk-Yönetim-Hizmetleri
BNR-Kurumsallasma-ve-Profesyonel-Yonetim-Hizmetleri
previous arrow
next arrow

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı butik bir yönetim danışmanlığı şirketidir.

Teolupus şirketlerin kurumsal güvence, etkinlik ve verimlilik artışına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Çalışmalarımız stratejik, operasyonel, üretim ve destek hizmetlerine yönelik tüm süreçleri kapsamaktadır.

Teolupus uluslararası sertifika (Sertifikalı İç Denetçi-Certified Internal Auditor, CRMA, CCSA, CFSA, CGAP, CISA, CFE, SMMM, SPK tarafından verilen Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3) ve deneyime sahip uzman kadrosuyla, risk temelli iç denetim, kurumsal risk yönetimi, iç kontrollerin ve organizasyonel süreçlerin geliştirilmesi ve diğer danışmanlık alanlarında hizmet sunmaktadır. Teolupus uluslararası mesleki çerçeveleri, standartları ve sektöründeki en iyi uygulamaları dikkate alarak, bu alanlarda tamamen kurumlara ve ihtiyaca özel profesyonel yazılım desteği hizmetleri de sağlamaktadır.

Teolupus ayrıca iç denetim departmanlarının çalışmalarının iç denetimin tanımına, uluslararası iç denetim standartlarına ve etik kurallara uyumu ile ilgili olarak 1300 numaralı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı standardına ilişkin olarak hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsü‘nden Hizmet Yeterlilik Sertifikası'na sahiptir.

Teolupus olarak “Müşterimizle Birebir” ve tamamen şirketinizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış “Butik” hizmet verme anlayışı ile hareket ediyoruz.

Öncelikle uzman ve uluslararası standartlara hakim kadromuzla beraber kurumunuzu tanıyarak, ihtiyaçlarınızı, çalışma kapsamını ve süresini birlikte belirliyoruz.

Bu ön çalışma sonucunda, Süreç bakış açısı ile yönetme anlayışını yerleştirilmesi (Tanımla, Dokümante Et-Ölç, Değerlendir-İyileştir), kurumun risklerinin belirlenip önlemler alınması, kontrollerin güçlendirilmesi, verimliliğin ve etkinliğin arttırılması, rekabet gücü ve itibarın yükseltilmesi gibi şirketinize değer katmayı amaçlayan hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre tasarlayıp sizinle birlikte şirketinizde uygulamaya başlıyoruz.

İşimizi tamamladıktan sonra müşterilerimize sunduğumuzun sonuçlarının alınması sürecinde de kendileriyle düzenli olarak değerlendirmeler yapmaya devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki müşterilerimizin tamamı bizimle ilk çalışmasından sonra tekrar hizmet vermemizi istemiştir.

Günümüzde şirketlerin içinde bulundukları rekabet ortamı önemli riskleri tanımlayıp doğru yönetmelerini gerektiriyor. Mevcut durumu analiz ettiğimizde gördüklerimiz şunlardır:

 • Uluslararası rekabet hemen hemen her sektörde hissedilmekte,
 • Stratejik, finansal, operasyonel ve mevzuat risklerinin yanısıra itibar, bilgi teknolojisi ve kurumsal kültür riskleri öne çıkmakta,
 • riske-yenlikçiliğe-büyümeye-kâra odaklı kurumsa kültürlerde organizasyon yapısı, uygulamaları ve çalışan davranışları farklılaşmakta,
 • Jeostratejik, jeopolitik gelişmelerin ve zaman zaman ekonomik korumacılığı adımları sıkça ekonominin yönünü etkilemekte,
 • Bilgi teknolojisi ve internet tabanlı buluşlar ve ürünler, geleneksel iş yapma biçimlerini ve pazar dinamiklerini altüst edebilmekte,
 • TL ve döviz faiz oranları, kurları gibi temel ekonomik göstergeler daha oynak hale gelmekte,
 • Müşteri sadakatinde hızlı tercih değişiklikleri gözlemlenebilmekte,
 • Marka sayısındaki hızlı artışın, ürün, marka ve şirket yaşam döngülerini hızlandırdığı gözlemlenmekte,
 • Sermayenin uluslararası hareketliliğini hızlandıracak şekilde muhasebe ve hukuk alanları başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmakta,
 • Uluslararası raporlama standartlarını uygulamanın (UFRS, TFRS) şirketlerin mali raporlarına etkileri görülmekte,
 • Bağımsız denetim giderek daha küçük ölçekli işletmelere doğru yaygınlaşmakta,
 • Risk, verimlilik, üretim, pazarlama ve fon yönetim optimizasyon araçları olarak melek sermaye ve girişim sermayesinin de desteğiyle halka açılma, birleşme, satın alma ve ortaklık gibi yöntemler yaygınlaşmakta,
 • Yönetim kurulları giderek sembolik olmaktan çıkıp daha fonksiyonel hale gelmekte ve uzmanlığa göre komiteler halinde çalışmakta,
 • Çalışanların ve özellikle yeni nesilin motivasyonunun yüksek tutulması ve işe bağlılığını arttırmada yeni yöntemler uygulanma ihtiyacı hissedilmekte,
 • Mevcut işleyişi daha iyi anlamak, iş sonuçlarını ölçmek, iyileştirmek ve sorumlulukları tanımak için “Süreçlerle Yönetim” anlayışı önem kazanmaktadır.

Teolupus olarak tüm bu çalkantının ortasında şirketinizin rekabet gücünün yükselmesi, daha etkili ve verimli hale gelmesi amacıyla yanınızdayız.

Risklerinizi yönetmek, kaynaklarınızı yerinde kullanmak, kurumunuzda hile ve suistimallere karşı önlemler almak, giderlerinizde tasarruf etmek, sizi süreçlerle yönetime hazırlamak, bağımsız denetime hazır tutmak, rekabet gücünüzü, dayanıklılığınızı ve itibarınızı kuvvetli kılmak, bizim uzmanlığımızda alabileceğiniz önemli sonuçlardır. Hizmetlerimizi ana başlıklarla şöyle sıralamak mümkündür.

 • İç Denetim ve Risk Yönetim Hizmetleri
 • E-ticaret Denetimi Hizmetleri
 • Maliyet Optimizasyonu Hizmetleri
 • Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri
 • Mağaza Denetimi Hizmetleri
 • ERP Danışmanlık Hizmetleri
 • İnsan Kaynakları Hizmetleri
 • Sabit Kıymet Hizmetleri
 • Makine ve Ekipman Değerleme Hizmetleri
 • Dijital Dönüşüm Hizmetleri
 • Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri
 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri
 • Kurumsal Eğitim Hizmetleri

A-Sektör: Madencilik

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Ukrayna’da madencilik faaliyeti yürüten yapan müşterimizin iç denetimi uzaktan denetim yoluyla yapılarak süreçlerdeki riskler analiz edilmiş ve iç kontroller değerlendirilmiştir. COVID-19 salgını sebebi ile uzaktan yürütülen iç denetim faaliyeti başarılı bir şekilde sonuçlanarak İngilizce hazırladığımız iç denetim raporu müşterimize teslim edilmiş ve stok sayımı, prosedürler ve iş akış şemaları başta olmak üzere önerilerimiz raporlanmıştır. 

 

B-Sektör: Tarımsal Üretim ve Pazarlama

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz, bitkisel üretim yaparak faaliyetini sürdürmektedir. Şirketin kurumsallaşma yolunda attığı adımlar ve risklerini tespit ederek eksiklerine karşılık önlem alma ihtiyacı doğrultusunda iç denetim hizmeti alma talebi oluşmuştur. İç denetim faaliyeti sonucu şirketin tarımsal riskleri, kurumsallaşma ihtiyaçları ve şirketin iş süreçlerindeki gelişme alanları değerlendirilerek riskleri ve risklere karşı alınabilecek tedbirler konusunda öneriler sunulmuştur. Yönetim bilgi sistemi, iş süreçlerinin standartlaştırılması, yatırım analizi ve yönetim raporlaması başta olmak üzere çeşitli öneriler raporlanmıştır. 

 

C-Sektör: Bilişim ve Bilgi Teknolojileri

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Personel takip, denetim ve puantaj sistemleri teknolojisi yazılımı ve donanımı bileşenleri sunan müşterimize tarafımızca iç denetim hizmeti sunulmuştur. Müşterimizin iş süreçlerinin iç denetimi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda, özellikle satışlar, ticari alacaklar ve demirbaşlar gibi iş süreçleri derinlemesine incelenmiş, riskler raporlanmış ve geleceğe yönelik iç kontrol ve süreç iyileştirme önerileri sunulmuştur. 

 

D-Sektör: Turizm, Su Sporları ve Konaklama

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Dış kaynak yoluyla şirketin iç denetim faaliyeti Teolupus tarafından gerçekleştirilmiştir. Turizm sektöründeki müşterimizin operasyonel, mali ve mevzuata yönelik iş süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda süreçlerdeki riskleri en aza indirmek amacıyla iyileştirme önerileri yer almıştır. COVID-19 salgını sürecinde seyahat kısıtlamaları ve sağlık düzenlemelerine uyumun önemli olduğu turizm sektöründe yapılan bu iç denetim şirketin nitelikli hizmetinin öne çıkması açısından katma değer sağlamıştır.

 

E-Sektör: Gayrimenkul Alım/Satım ve Kiralama 

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Müşterimizin yönetim kurulu tarafından kurumsallaşmaya yönelik ve faaliyet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yıllık iç denetim faaliyetinin yapılması talep edilmiştir. İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan raporda mevcut riskler ve risklere karşılık iç kontrol ve iyileştirme önerileri yer raporlanmıştır. Buna örnek olarak, kullanılan takip ve yazılım sistemine ilişkin ve COVID-19 salgını döneminde şirketlerin değişen iş modellerine faaliyetlerin uyumu gibi konularda öneriler sayılabilir.

 

F-Sektör: Tıbbi Ürünlerin İthalat ve İhracatı

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Şirketin bağlı olduğu holding yönetim kurulu tarafından kurumsallaşmaya yönelik alınan karar doğrultusunda dış kaynak kullanılarak iç denetim faaliyetinin yapılması uygun görülmüş ve İthalat, İhracat, Satınalma, Satış, Muhasebe, Finansman ve İnsan Kaynakları Süreçleri Teolupus tarafından denetlenmiştir. Uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılan iç denetimde mevzuata, şirket prosedürlerine, COSO kurumsal risk yönetimi çerçevesine, COSO iç kontrol çerçevesine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyum, en iyi uygulamalara uyum kriter olarak alınmıştır.  Mevcut iş süreçleriyle birlikte sektörün özelliklerini de göz önünde bulundurarak yapılan iç denetimde, riskleri yönetme ve kurumsal değeri arttırma amacına yönelik güvence ve danışmanlık önerileri içeren iç denetim raporu müşterimize teslim edilmiştir. Çalışmada sözleşme süreçlerinin stratejiyle uyumu, sigortalama, organizasyonel etkinlik, fiyatlama ve diğer kritik süreçler incelenmiştir.

 

G-Sektör: Orman ürünleri

Talep ve Sorun

Kurumsallaşma yolunda iç denetimin güçlendirilmesi

Örnek çözüm önerileri

Orman ürünleri sanayii ve kimyasal üretimi sektöründe faaliyet gösteren müşterimizin yapılan Turquality çalışmalarına paralel olarak başlanan İç denetim departmanı kurulumu ve şirketin İç denetim departmanında çalışacak ekibinin kurumsal eğitimi (kurumsal risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim, muhasebe), İç denetim yönetmeliğinin hazırlanması, uygulama yöntemleri geliştirme ve denetim plan oluşturma sürecinde danışmanlık hizmeti ile destek verilmiştir.

Sunulan danışmanlık hizmetimizin içeriği aşağıdaki bulunmaktadır:

 1. Kurumsal eğitim kapsamında:
  • İç Denetim Eğitimi
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi Eğitimi
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Eğitimi
  • Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Mali Tablolar Eğitimi
 2. İç Denetim Yönetmeliği
 3. İç Denetim Stratejisi
 4. İç Denetim Kaynaklarının Belirlenmesi
 5. İç Denetim Planı
 6. İç Denetim Rehberi
 7. Hammadde (Odun) Alım Denetimi
 8. Üretim Süreci Denetimi
 9. Maliyet Muhasebesi Denetimi

 

H-Sektör: Tıbbı ve Mekanik Üretim

Talep ve sorun

Müşterimizin kendi firmalarına özel tasarlayıp yazdıkları ve halen kullanmakta oldukları Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı ile bu yazılımla entegre şekilde kullanılması hedeflenen Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının incelenerek aşağıdaki unsurlara göre mevcut durum ve yeterlilik analizinin yapılması istendi:

 • Departmanlardaki süreçlerin, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Genel ERP, Barkod, MES ve PDKS fonksiyonların, yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Sektörel fonksiyonların, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi.

Örnek çözüm önerileri

Tıbbı ve mekanik bileşen üretimi sektöründe, bağlantı parçaları ve rakor, basınç denge elemanları, konektör ve tıbbı ürünler üretimi konusunda faaliyet gösteren müşterimizin;

 1. Yazılımlarının 3 analiz unsuruna göre yeterlilik raporu.
 2. Karşılanmayan süreçler listesi.
 3. Yazılımlarının fonksiyonel haritasının ve çözüm mimarisinin belgelenmesi.
 4. Mevcut durum analiz notları.
 5. Müşterimiz kendisi tarafından geliştirilen yazılımların kodlama yapısı ve çalışma prensipleri ile ilgili analiz yapılacak noktaların belgelenmesi.

kendilerine raporlanarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının gelecekte şirketin stratejik planlarına uygun ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağına dair değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmıştır.

 

I-Sektör: Teknik Tekstil-Kimya Üretim ve Satış

Talep ve Sorun

Şirketin faaliyet çeşitliliği artması nedeni ile bir yıl önce farklı unvanda yeni bir şirket kurup, faaliyet alanlarına göre ikiye ayrılmıştır, ayrıca şirketler holdinge bağlı oldukları için bazı departmanlar birden fazla şirkete hizmet vermektedir.

İç denetim hizmeti; Turquality destek programı başvuru hazırlığı kapsamında, departmanların iş süreçlerindeki mevcut risklerin ve iç kontrollerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve etkinliği ve verimliliğinin artması amacıyla talep edilmiştir. Ayrıca şirket ihracatın sürdürebilirlik konusunda önem taşıdığına inanarak, globalleşme ve yurtdışı piyasaya açılmak isteği iç denetim talep etmiştir.

Örnek Çözüm Önerileri

 1. Strateji ve risk yönetimi konularında organizasyonu güçlendirici öneriler,
 2. Süreçlerin doğru ve yönetilebilir olması için organizasyon şemasının geliştirilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda öneriler,
 3. İş döngüsü mantığıyla mali işler biriminin bölümleri arası güçlü iletişimin sağlanması konusunda öneriler,
 4. Şirket prosedürlerinin revize edilmesi ve gerçek faaliyet akışına uygun olması konusunda öneriler,
 5. Nakit planlamasının ve yönetiminin geliştirilme önerileri,
 6. Hesap planının doğru kullanılması ile ilgili öneriler,
 7. Şirket sigortaları ve demirbaşların takibi ile ilgili öneriler,
 8. İhracatta karşılaşılabilecek risklere karşılık öneriler,
 9. Kullanılan yazılımların koordinasyonu ve gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öneriler,
 10. Risk, iç kontrol ve süreç geliştirme konularında eğitim önerileri,
 11. Çalışanların iyi niyetleri olmakla birlikte gelecekte olası suistimal riski ve muhtemel hataların önlenmesi konusunda öneriler,

         

J- Sektör: Tekstil İmalat ve Perakende Satış

Talep ve Sorun

İstenilen ve beklenilen verimliliğin alınmaması, şirket içi iletişim noksanlığı, görev tanımlarındaki belirsizlikler, profesyonel yönetime geçiş zorlukları, iç denetimin yapılmaması, ERP sisteminin yeteri kadar kullanılamaması ve dolayısıyla verilerin güvenilirliğinde belirsizlik, ana deponun stok sayımı ile kayıtların tutmaması, yüksek sayıda ürün iadesi ve müşteri şikayeti sonucunda tüm departmanların iş akış şemaları çıkartılarak süreçlerin incelenmesi, bulguların, risklerin ve çözüm önerilerinin paylaşılması ve şirketin genel durumunu hakkında bilgilendirme raporu talep edildi.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulguları ve bulguların taşıdığı riskler ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi için öneriler sunuldu.

Örnek Çözüm Önerileri:

Tüm süreçlerin haritasının hazırlanması

Risklerin sistematik olarak tanımlayıp ölçülmesi

Mağaza ve denetimlerinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışma yapılması ve mağaza denetim listesi önerilmesi

E ticarette yaşanan stok, lojistik, fiyatlama ve satış kanallarının problemlerinin giderilmesi için önerilerde bulunuldu

Fabrika ve fason arası üretim planının doğru yapılmaması ve yapılan plana uyulmaması sonucu ürünlerin tedarik zamanında mağazalara gönderilmemesi konusunda çözüm önerileri getirildi

Üretimde kalite kontroldeki noksanların giderilmesi yönünde çözüm yolları sunuldu

Depolama ve stok sistemindeki yanlışlıklar için öneriler

Lojistik sistemindeki hatalı işlemlerin doğurduğu fazla maliyetleri azaltmak için çözüm önerileri sunuldu

Şirket bünyesinde iç denetim rehberi hazırlandı, bu çerçevede iç denetim yönetmeliği, denetim komitesi yönetmeliği, iç denetim organizasyon yapısı, iç denetçi görev tanımı, iç denetim çalışma kağıtları, yöntemleri, rapor türleri vb önerildi ve hayata geçirildi.

 

K-Sektör: İnşaat – Elektrik Panosu Üretimi
Talep ve sorun     

 • Muhasebe sistemi geç bilgi üretiyor, çıktılarının doğru olması konusunda güvence ihtiyacı var,
 • Nakit yönetimi ve finansman yapısı ve risklerin (kur-vade-faiz riski vb) yönetimi konusunda bilgi ihtiyacı,
 • Tüm süreçlerde eksiklikler var ve prosedürler ve yönetmelikler hazırlanması gerekiyor,
 • Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından güncel ihtiyaçlara cevap vermiyor,
 • Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları ile bu personelin taşıması gereken vasıflar yeniden yapılması gerekiyor,
 • Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilecek.

Örnek çözüm önerileri

Muhasebe sisteminin doğru ve zamanında veri, belge ve kayıt üretme altyapısı geliştirilmiş ve bilanço ve gelir tablosu gibi temel raporların doğru ve zamanında hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur,

Şirket mali tablolarının analizi yapılarak ve aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırılarak, şirket yöneticilerinin finansal durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmıştır,

Mevcut uygulamadaki tüm süreçler, tutulan belge ve kayıt düzeni incelenmiş bulunan riskler ve kontrol eksiklikleri yönetime raporlanmıştır. Ayrıca, tüm süreç prosedürleri (Mali ve idari işler, operasyon ve üretim dahil) ve alt süreç prosedürleri, yeniden yazılmış ve ekine süreç haritaları konulmuştur. Çalışmalar mevcut ISO 9001 dokümanlarına uyumlu şekilde yapılmıştır,

Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından yeniden gözden geçirilmiş ve yönetimle mutabık kalınarak yeni bir organizasyon şeması uygulamaya alınmıştır,

Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları yeniden yapılmış, bu tanımlara uygun personelin taşıması gereken vasıflar belirtilmiştir,

Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilmiş, ideal bir sistem konusunda üst yönetime bilgi ve performans göstergeleri sunulmuş ve kurum içi davranışlar, güven, iletişim, strateji, liderlik gib yönetim konularında eğitimler verilmiştir,

Depo ve Lojistik, Üretim süreç prosedürleri ve süreç haritaları (iş akış şemaları) hazırlanmıştır.

 

L-Sektör:  Toptan Gıda
Talep ve Sorun

 • Tedarikçilerden ürünü zamanında temin etmek, stok yatırımlarını birim maliyetleri minimize edecek ve müşteri beklentilerini zamanında karşılayacak şekilde stokların optimum düzeyini belirlemek için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Süreç verimsizliği ve personel dönüş hızının yüksekliği,
 • Organizasyonda karmaşa,
 • Fatura ve sevk irsaliyesi gibi dokümanlarda yüksek hata oranı,
 • Stok takip sistemi ve tasarım yetersizliği,
 • Muhasebe kayıtlarında ve yönetim raporlamalarında hatalı ve eksik uygulamalar.

Örnek çözüm önerileri

Bilgisayar yazılım ve stok sayım uzmanlarımızla birlikte yapılan koordineli çalışmayla:

Stok yönetimi süreç prosedürü, etkin stok yönetimi fonksiyonel organizasyon planı, stok yönetimi süreç kimlik kartı, alt süreç haritaları, (sipariş alma, sipariş oluşturma, ürünlerin sevk alanına toplanması ve sevkiyat, satış faturalama ve muhasebe kaydı, satın alma, mal kabul, raf yerleştirme gibi), görev tanımları, stok yönetimi iç kontrol kriterleri, stok sayım yönetmeliği, stok yönetim talimatları (mal kabul, taşıma ve depolama, istifleme, forklift ve diğer kaldırma araçları kullanma, yükleme ve sevk etme, güvenlik, yangın, hijyen gibi) hazırlanmış ve eğitim verilmiştir.

 

M-Sektör: Perakende Gıda
Talep ve sorun

Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.

Örnek çözüm önerileri

 1. Gider analizi yapılarak, bir kısım giderlerin yüksek olduğu görülmüş aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 • Reklam giderlerinin gözden geçirilerek, maliyet-katkı karşılaştırılması sonucu verimlilik önerileri yapılması,
 • Ödenen bankacılık komisyonlarının incelenerek azaltılma seçenekleri önerilmesi,
 • Cironun düştüğü aylarda personel giderlerinde optimizasyon önerileri,
 • Muhasebe, vergi risklerinin tespiti ve öneriler sunulması ve sektörel teşviklerden yararlanılması,
 • Tedarikçi değerlendirmeleri ile pazar odaklı satınalma maliyetlerinde azaltma önerileri geliştirilmesi,
 1. Mevsimsel ciro dalgalanmaları için ürün, coğrafi bölge, müşteri segmenti ve tasarruf önerileri üretilmesi,
 2. Yönetişim sorunlarına önlem olarak, organizasyon planının yetki ve sorumlukların, iş akış planlarının, talimat ve prosedürlerin süreçlerin verimliliğini artıracak şekilde yazılı hale getirilmesi önerileri.
 
ic-denetim-risk-yonetim-hizmetleri-internal-audit-risk-management-in-turkey-istanbul-best-agency

İç Denetim ve Risk Yönetim Hizmetleri

Kurumsal risklerinizi tanımak, tedbirlerinizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, prosedürlerinizi yazmak ve güncelleştirmek, firmanızın rekabet gücünü ve itibarını yükseltmek ister misiniz?

Hile ve suiistimal risklerine karşı hazırlıklı mısınız?

İşlerinizin büyüklüğü ve karmaşıklığı kontrollerinizin yetmediği bir noktaya gelmiş olabilir mi?

en-iyi-e-ticaret-denetimi-hizmetleri-ecommerce-audit-turkiyede-istanbulda

E-ticaret Denetimi Hizmetleri

Dünyada yaşanmakta olan salgın, üretim ve normal ticaretinin önemli ölçüde durmasına sebep oldu.

Tüketiciler karantina kaldıkları sürece ihtiyaçlarını giderecek alternatif yollar aradı. En büyük çözüm internet ortamından sipariş vermek olurken, dağıtımdaki en büyük görev de kargo şirketlerine düştü.

malizet-optimizasyonu-hizmetleri-turkiyede-istanbulda-optimization-for-enterprises-companies-with-highest-quality

Maliyet Optimizasyonu Hizmetleri

Müşterilerle bekleyen alacakları ödemeleri konusunda yakın iletişimde bulunmak

Tedarikçilere olan borçları mümkün olduğunca ertelemek

Finansal borçları ertelemek

Ücretleri azaltmak ve eleman çıkarmak

Genel giderleri mümkün olduğunca azaltmak

Devlet desteklerine başvurmak

Bayilik-Franchise-Denetim-Hizmetleri-istanblda-best-practices-and-internal-auditors

Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri

Bayilerinizi denetleyebiliyor musunuz?
Bayilik sözleşmesinin hukuki riskler açısından incelenmesi
Bayilik sözleşmesinin ticari riskler açısından incelenmesi
Bayilerinizin mali durumunun düzenli olarak incelenerek raporlanması

magaya-denetimi-hizmetleri-turkiyede-audit-services-in-istanbul-turkey

Mağaza Denetimi Hizmetleri

Teolupus perakende mağazalarınızın faaliyetlerini denetleyerek eksiklikleri ortaya çıkarabilir. Uzmanlarımız sizinle birlikte birebir çalışarak mağazalarınızın denetim kapsamını belirler ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir denetim programı oluştururuz.

enterprise-resource-planning-danismanlik-hizmetleri-turkiyede-istanbulda-best-price-and-quality

ERP Danışmanlık Hizmetleri

Mevcut Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımınızdan optimal verim alıyor musunuz?
Sizin için uygun olan ERP yazılımını seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?
Yeni ERP sisteminin uygulanması için yeterli hazırlık yaptınız mı?

IK-insan-kaynaklari-hizmetleri-human-resource-management-services-in-istanbul-highest-quality-for-international-enterprises

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Organizasyonel başarı için en önemli varlığımız: İnsan kaynaklarıdır.
Cironuzda ve karlılığınızda düşüş mü yaşıyorsunuz?
Rakiplerinizle mücadele etmekte zorlanmaya mı başladınız?
Müşteriler ürünlerinizi eskisi kadar tercih etmiyor mu?

sabit-kiymet-hizmetleri-fixed-asset-audit-by-professional-auditors-in-istanbul-turkey-izmir

Sabit Kıymet Hizmetleri

Varlıklarınızı koruyun
Düzgün envanter çıkartıyor musunuz?
Demirbaşlarınızı nasıl takip ediyorsunuz?
Varlıklarınızın korunduğundan emin misiniz?

makine-ve-ekipman-envanteri-ve-degerleme-hizmetleri-istanbulda

Makine ve Ekipman Envanteri ve Değerleme Hizmetleri

Teolupus olarak şirketinizin gayrimenkullerinin ayrılmaz parçası niteliğindeki olan makine ekipmanınızın gerçek değerini öğrenmenize yardımcı olabilir ve alınacak stratejik kararlarınızda yanınızda yer alabiliriz.

dijital-donusum-hizmetleri-turkiyede-companies-and-firms

Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Şirketinizin dijitalleşme düzeyini saptayarak hedeflerinize ve stratejilerinize uyumlu bir şekilde «Dijital Yol Haritanızı» hazırlıyoruz.
Altyapınız, müşteri ilişikleriniz ve iş süreçlerinizi içeren sistemler bütününü, şirket önceliklerinize göre gözden geçirmek şirketinizin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır.

hukuki-risklerin-yonetimi-hizmetleri-legal-risk-management-services-including-internal-audit-for-smb-small-medium-businesses

Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri

Risk gerçekleştikten sonra elbette en iyi sonucu almak gerekir. Ancak risk gerçekleştikten sonra bunun düzeltilmesi şirketinize mali yük getirir ve zamanınızı alır, bu nedenle hukuk yoluyla tehdit oluşturan risklerin ortadan kaldırılması veya yönetilmesi gerekir.

strategic-management-for-enterprises-in-turkey-istanbul-stratejik-yonetim

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Şirketinizin uzun süre faaliyetlerini sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet ortamında kȃr elde edebilmesi için kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması gerekmekle birlikte, etkili kararların alınması ve gözden geçirilmesinin önemi de göz ardı edilmemelidir.

kurumsal-risk-yonetimi-hizmetleri-corporate-risk-management-turkiyede-istanbulda

Kurumsal Risk Yönetimi

Risk her zaman bir korku kaynağı değildir, iyi yönetildiğinde aynı zamanda bir fırsat ta olabilir.

İşletmelerde ticari hedeflere ulaşmaya çalışılırken doğal olarak çeşitli risklerle karşılaşılır ve bu riskler zaman içinde değişkenlik gösterir.

kurumsallasma-ve-profesyonel-yonetim-hismetleri-institutionalizing-in-companies-for-best-results-and-efficient-prices

Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri

Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kuruluşun kişilere bağımlı olmadan tüm faaliyetlerinin planlanabilir, ölçülebilir, raporlanabilir, iyileştirilebilir ve metodolojik olmasıdır, sürekliliğinin sağlanması, sağlam ve dinamik olmasıdır. Kurumsallaşma ile ilke, kural ve standart uygulamalar ile aile kültürü ve girişimcinin gücünün harmanlanmasını kastediyoruz.