Mevzuat ve Yayınlar

Filter

Şirketinize ERP Satın Almadan Önce Süreçlerinizde Mutlaka İyileştirme Yapmalısınız

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması), kurumsal iş süreçlerindeki verileri bilgiye dönüştüren, bütünleşmeyi…

Uzaktan Denetim: Zorlukları, Riskleri, Suiistimal, Teknoloji ve Çalışanların Morali

Pandeminin Hızlandırdığı Süreç Koronavirüsün 2020 yılı başında başlayıp tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte, kurum…

Turquality Nedir ve İşletmeler için nasıl destekler sunuyor?

Hazırlayan: Efsun Amani‬ Turquality Nedir? Turquality, ülkedeki rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan…

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ile ilgili 2021 ve 2022 Trendleri

Hazırlayan: Efsun Amani COVID-19 salgını, tüm alanlarda olduğu gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) için de…

Covid-19 Salgını’nın İç Denetim Planı Üzerindeki Etkileri

Yazar: Efsun Fatemeh Amani Giriş Salgın döneminde birçok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak adına faaliyetlerini kısmen…

Kurumsal Yönetim Hakkında Soru-Cevaplar

Üst Yönetici Şirkette Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya bu pozisyondaki yöneticileri ifade eder. Yönetişim/Kurumsal…

İç Kontrol Hakkında Soru-Cevaplar

İç Kontrol Şirketin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli…

İç Denetim Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetim nedir ve ne işe yarar? Misyonu nedir ve kimler tarafından nasıl yürütülür? Bu…

İç Denetim Süreci Hakkında Soru-Cevaplar

İç Denetim Yönetmeliği İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin…

İç Denetimin Faydaları Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetimin Şirket faaliyetlerine kattığı değerler nelerdir? İş süreçlerinin verimliliğini nasıl arttırır? Gider ve maliyetlerde…

Bağımsız Denetim Hakkında  Soru-Cevaplar

Bağımsız denetim nedir? Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına (UFRS/TFRS) uygunluğu ve…

Risk Yönetimi Hakkında Soru-Cevaplar

Risk Yönetimi nedir ve nasıl uygulanır? Misyonu nedir ve kimler tarafından nasıl yönetilir? Günümüzün rekabet…

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) Ocak 2013 tarihinde yayımladığı ilk Üçlü…

Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Yönetişim ve Kurumsallık Kavramları ve Yönetim Kurulunun / Müdürlerin Sorumluluğu

Yazar: Alp Buluç- Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA), Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (Certification in…

Zor Danışman

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu 2000 yılının Ağustos ayından beri, lojistik üzerine danışmanlık yapan bir profesyonel…

ERP ile CRM ve MES Yazılımlarının İlişkisi Üzerine

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu  Bu yazıda ERP ile CRM ve MES yazılımlarının arasındaki ilişkiye bir…

Koronavirüs Salgını Sürecinde Nakliye Fiyat Enflasyon Tahminleri

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu Dünya’nın süper gücü olan A.B.D.’de, 2008 yılında yaşanan ipotekli gayrimenkullerdeki kredi…

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Entegre Finansal Risk Yönetimi

Yazar: Ümit Köksal Kurumsal kaynak planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP) günümüz iş hayatının ekonomik koşullarının önümüze…

Şirketlerde Güç, Politika ve Kültür…

Yazar: M. Gürşan Gürel (İnsan Kaynakları Uzmanı) Dört kelime ve bir bağlaç! Sizce, bu dört…

Pandemi ve Siber Güvenlik

Yazar: Cantekin Ertekin Koronavirüs salgını, kurumların sıklıkla göz ardı edilen bir konuyu tekrar gündeme gertirdi;…

“Dijital Dönüşüm” Projeleri ile 5 Yıl İçinde %20’ye Yakın Verimlilik Artışı Bekleniyor

Yazar: Mehmet Göker SARP (Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü)  İş modelleri her geçen gün değişime uğruyor:…

Bilgi ve İletişim-İlke 17 (Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir) Odak Noktaları

İLKE 17: Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir Örgüt, tespit ettiği iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve duruma…

İzleme Eylemleri -İlke 16 (Sürekli ve/veya Ayrı Değerlendirmeler Yapar) Odak Noktaları

BÖLÜM ÖZETİ: İç kontrol bileşenlerinin her birinin içindeki ilkelere yönelik kontroller de dahil olmak üzere,…

Bilgi Ve İletişim-İlke 15 (Dış Taraflarla İletişim Kurar) Odak Noktaları

İLKE 15: Dış Taraflarla İletişim Kurar Örgüt, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini etkileyen konularda ilgili…