Türkiye’deki İç Denetim Yöneticilerinin Profil İncelemesi

Yazar: Cantekin Ertekin 1.Özet; İçinde yer aldığımız yıkıcı inovasyon çağında birçok sektör ve meslekler bu değişimden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Bu değişim birçok mesleğin odak noktasını ve mesleği icra edenlerin profillerini etkilemiştir. Bu çalışmada iç denetim mesleğini icra eden iç denetçilerin profilleri incelenmeye çalışmıştır. 1.1. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Verilerin Elde Edilmesi Çalışma Türkiye’deki iç denetçi profilini […]

İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu veya bu görevi yapan organ, üst yönetimden bağımsız olarak oluşturulan gereksinimler ve beklentilere göre gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Üst yönetici: Kurumda yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme […]

Belediyelerde Ecrimisil Süreci

Erman TAŞCI GİRİŞ Kamu kurumları idari teşkilatlarının dışında hizmetlerini sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz olarak tabir edilen malvarlıklarına sahiptir ve bu mal varlıkları üstlenilen kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için personel (idari teşkilat) kadar da hayati öneme sahiptir. Kamu malları, bu özelliği nedeniyle özel mülkiyette bulunan mallara göre farklılık göstermektedir. Öncelikle kamunun elinde bulundurduğu taşınmazların kiralanması, […]

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi

Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi (Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map) adlı ve 2050 sayılı uluslararası iç denetim standardının uygulaması ile ilgili bu rehber, bir güvence haritasının nasıl geliştirileceği, kullanılacağı, güncel tutulacağı ve sonuç olarak güvence açıklarının ve tekrarlarının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Böylece, bu rehber kurumlara güvence sağlayan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmaya […]

Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sisteminin İşleyişine Yönelik Bir Araştırma

Dr. Esin Nesrin CAN Marmara Üniversitesi, SBE Dr. Cem ÇETİN Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkan URI: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1664 ÇOMÜ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2016 (Cilt 11, Sayı 2) ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelerin, Devlet Üniversiteleri nezdinde oluşturduğu farkındalığın incelendiği çalışma kapsamında, İç Denetim Birim Başkanları’na […]

A’dan Z’ye Blockchain, Bitcoin Ve Diğer Kripto Paralar Hakkında Temel Bilgiler

Yazar: Mehmet Kamil Tarhan * Bu çalışmamızın konusu; son aylarda gündemi bir hayli meşgul eden başta BİTCOİN olmak üzere sanal paralar (dijital ve kripto paralar) ve bunların teknolojik alt yapısı olan Blockchain (Blok zincir) konusunda okuyucularımızı bilgilendirmektir. Bu amaçla öncelikle Blockchain’i kısaca tanıttıktan sonra sanal paralar konusunda özet bilgi sunup bilahare de Bitcoin ile ilgili […]

Haziran 2017 COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Strateji ve Performansla Entegre Şekilde

I-COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (*) kimdir? Hileli finansal raporlamanın önlenmesi, iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim ve suiistimali önleme alanlarında kapsamlı rehberler hazırlamak suretiyle fikir önderliği yapmak amacıyla; Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü, Amerikan Muhasebe Birliği, Finansal Yöneticiler Enstitüsü, İç Denetçiler Enstitüsü, Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü Sponsorluğunda 1985 yılında kurulmuştur. (*) […]

Mali Müşavirlik Ve Denetim Hizmetinin “Internet Çağında İş” Gündemli Dönüşümü

Nereden Çıktı Bu Şimdi? Dünyada çift defterle muhasebe sistemi ilk iş takibi ve yönetim bilgi sistemi idi. Yevmiyeler üzerinden kronolojik ve defter-i kebir üzerinden kategorik olarak mal-nakit akışları izlenebiliyordu; hesap anahtarı da farklı raporlama gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırıyordu. Artık hiç bir iş eskisi gibi sürdürülemez; niteliksiz işler otomasyonla tasfiye edildi; giderek nitelikli kastedilen “meslekler” de web […]

Aile Şirketlerinin Yadsınan Kahramanı: İşletme Tüzel Kişiliği

Yaşayan bir organizma olan aile şirketi kimdir? Kurumsal dönüşümde ilk işimizin işletme tüzel kişiliğine asasını vermek olduğu düşüncesi ile bu konuyu ele almak istedim. Pat­rondan tüzel kişiliğe asa devri olmadıkça ve bu devir ertelendikçe kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değildir inancın­dayım. Aile şirketlerinde baş rol oyucusu hepimizin bildiği gibi girişimci patrondur. Bunda herkes hemfikir. Peki işletme […]