Covid-19 Salgını’nın İç Denetim Planı Üzerindeki Etkileri

Yazar: Efsun Fatemeh Amani Giriş Salgın döneminde birçok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak adına faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmuştur, dolayısıyla iç denetim faaliyetleri de bu durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle iç denetim yöneticisi dönemsel hazırlanmış olan stratejik denetim planını uygunluk, uygulanabilirlik ve kullanışlılık yönünden değerlendirmeli ve gözden geçirmelidir. Ayrıca bu durumun, kontrol ortamı ve iç denetim faaliyetleri […]

Kurumsal Yönetim Hakkında Soru-Cevaplar

Üst Yönetici Şirkette Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya bu pozisyondaki yöneticileri ifade eder. Yönetişim/Kurumsal Yönetim Şirketin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, Şirket faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir. Stratejik Yönetim Şirketin uzun süre faaliyetlerini sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet ortamında […]

İç Kontrol Hakkında Soru-Cevaplar

İç Kontrol Şirketin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Şirket tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller […]

İç Denetim Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetim nedir ve ne işe yarar? Misyonu nedir ve kimler tarafından nasıl yürütülür? Bu soruların cevabını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz. Günümüzün küresel rekabet ortamı kurumların zayıflıklarının farkında olarak önlem almalarını, şirketlerin bünyelerini ve yapılarını güçlendirmelerini, çalışanlarını eğitirken aynı zamanda şirketlerine daha fazla bağlı hale getirmeye çalışmalarını, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim kapasitelerini geliştirmelerini gerektirmektedir. İç […]

İç Denetim Süreci Hakkında Soru-Cevaplar

İç Denetim Yönetmeliği İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Denetim Komitesinin uygun görüşü alınarak iç denetim birimleri tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından yürürlüğe konulan iç denetim yönetmeliği ile belirlenir. İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı Planlama aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için ayrılan denetim […]

İç Denetimin Faydaları Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetimin Şirket faaliyetlerine kattığı değerler nelerdir? İş süreçlerinin verimliliğini nasıl arttırır? Gider ve maliyetlerde nasıl olumlu etki eder? Kimler yönetir? Görevleri nelerdir? Bu sorular ve iç denetim hakkında merak edilen soruların cevabı aşağıdaki yazıda yer alıyor. İç denetim Kuruma nasıl katkı sağlar? İç denetim, Kurumun risk yönetim, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek […]

Risk Yönetimi Hakkında Soru-Cevaplar

Risk Yönetimi nedir ve nasıl uygulanır? Misyonu nedir ve kimler tarafından nasıl yönetilir? Günümüzün rekabet ortamı kurumlar zayıf ve güçlü yönlerini tanıyarak, risklerini değerlendirmeliler. Alabilecekleri risk büyüklüğünü değerlendirerek, diğer riskler için önlem almalılar. Şirketler risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim kapasitelerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Şirketler faaliyetlerinin sürdürebilirliğini koruması ve amaçlarına ulaşmalarındaki en kritik yönetim araçlarından biri […]

iia üçlü hat modeli, üçlü savunma hattı

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) Ocak 2013 tarihinde yayımladığı ilk Üçlü Savunma Hattını Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniledi. Yeni modelin temel özellikleri şöyle: Üçlü Hat Modeli, kurumların, amaçlara ulaşılmasına ve güçlü bir yönetişimin ve risk yönetiminin sağlanmasına en fazla yardımcı olan yapıları ve süreçleri tanımlamalarına yardımcı olur. Bu model tüm kurumlara […]

Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Yönetişim ve Kurumsallık Kavramları ve Yönetim Kurulunun / Müdürlerin Sorumluluğu

Yazar: Alp Buluç- Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA), Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (Certification in Risk Management Assurance-CRMA), Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (Certification in Control Self-Assessment-CCSA) Gelecek nesillere neleri miras bırakırız ve bunların hangileri stratejiktir, daha fazla toplumsal kalıcılık içerir ve kendini yeniden üreten bir yapıdadır? Bu soruya ilk akla gelerek verdiğimiz cevap; para, mal […]

Zor Danışman

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu 2000 yılının Ağustos ayından beri, lojistik üzerine danışmanlık yapan bir profesyonel olarak, ‘zor danışman’ sıfatını bu yazıda açıklamaya çalışacağım. Çevremde kariyerlerine “Danışman” olarak devam etmek istediğini bildiğim, Lojistik Sektörü’nde çalışan Tanıdıklarıma da böylelikle yardımcı olabileceğim. Danışmanlık veren profesyonelin, müşterisine hatalı veya yanlış bilgi verme şansı bulunmamaktadır. Çalıştığı süre boyunca yüzlerce doğru […]