Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi

Risk Temelli Bir İç Denetim Planı Hazırlamak (Developing a Risk-based Internal Audit Plan) adlı uygulama rehberi İç Denetim Yöneticisi ve iç denetçilerin risk temelli bir iç denetim planı oluşturması ve sürdürmesine yardımcı olacaktır. Bu rehber şu aşamaların tanımlanmasına sistematik bir yaklaşım getirmektedir: Kuruluşu anlama, Riskleri tanımlama, değerlendirme ve önceliklendirme, diğer güvence sağlayıcılarla koordinasyon, Kaynakları tahmin […]

Saha Çalışması: Müşterimizin Risk Değerlendirmesi, İç Kontrol Sistemi İncelemesi

Saha çalışmasındayız: Müşterimizin İç Denetim Bölümü ile birlikte eş kaynak yoluyla eğitim, risk değerlendirmesi, iç kontrol sistemi incelemesi ve uluslararası iç denetim standartlarına göre iç denetim yönetmeliği hazırlanması sonrasında uçtan uca üç konuda iç denetim yapıyoruz: 1-Hammadde satınalma 2-Üretim 3-Maliyet muhasebesi, Şubat 2020.

Kurumsal İç Kontrol Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi; Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından şirkete özel iç kontrol eğitimi verildi, Ekim 2019. İç kontrolün temel ilkeleri, kavramlar ve tanımlar, amaçlar, roller ve sorumluluklar, kısıtlar, uygulama ipuçları, başarı faktörleri, etkili bir iç kontrol sisteminin faydaları, vakalar, üçlü savunma hattı, iç kontrol çerçeveleri. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi ilişkisi, […]