Şirketler için ERP Seçimi Öncesi Hazırlık ve ERP Satınalma Karar Süreci Projesi

Kimyasal üretim sektöründe faaliyet gösteren ve 2020 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yeralan müşterimizin ERP öncesi hazırlıkları ile kullanacağı ERP yazılımının seçimini ve kurulumunu sağlama projesinin 1. aşaması tamamlanmıştır.    Bu büyük çaplı projeye Teolupus ERP/en iyi uygulamalar/risk/iç kontrol başlıklarında yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.   Teolupus danışmanlık hizmetinin 1 aşaması kapsamında: -Mevcut […]

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde Yer Alan Uyum Mükellefiyeti Kapsamında Yetkili Müessese ve Kıymetli Maden Aracı Kurumlarına Verilen Eğitimler

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat” ile “Kambiyo Mevzuatı” kapsamında mükellef tutulan yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kurumlarınca hayata geçirilmesi gereken uyum programları ile buna kaynak teşkil eden hukuki düzenlemeler ile temel kavramlara yönelik oryantasyon eğitimlerimiz devam ediyor. Mükellef kuruluşlarca, ilki “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki […]

İSMMMO WEBİNAR- Meslek Mensupları İçin İç Denetim Teknikleri

28 Nisan 2021’de İSMMMO farkındalık toplantıları kapsamında İSMMMO iç denetim komitesi tarafından “Meslek Mensupları İçin İç Denetim Teknikleri” adlı webinar hazırlanıp sunulmuştur. Moderatörü Sayın Aysel HATİPOĞLU, Konuşmacıları Sayın Filiz YÜCESOY EREN ve Teolupus Partneri Sayın Alp BULUÇ olan webinar İsmmmo Tv youtube kanalından yayımlanmıştır.

İş Güvenliği Malzemeleri Üretim Şirketinin İç Denetimi

İş güvenliği malzemeleri üretimi konusunda faaliyet gösteren ve 3 ayrı coğrafi konumda fabrikası bulunan müşterimizin üçüncü yıl iç denetim projesinde bir araya geldik. Kurumsal risklerin ve iç kontrollerin değerlendirildiği iç denetim raporumuzun yanı sıra geçen sene sunduğumuz iç denetim raporunun izlemesi yapılmıştır.

Madencilik Şirketinin İç Denetimi

Ukrayna’da madencilik faaliyeti yürüten yapan müşterimizin iç denetimi uzaktan denetim yoluyla yapılarak süreçlerdeki riskler analiz edilmiş ve iç kontroller değerlendirilmiştir. COVID-19 salgını sebebi ile uzaktan yürütülen iç denetim faaliyeti başarılı bir şekilde sonuçlanarak İngilizce raporlanmıştır.  

Tarımsal Üretim ve Pazarlama Şirketinin İç Denetimi

Tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz, bitkisel üretim yaparak faaliyetini sürdürmektedir. Şirketin kurumsallaşma yolunda attığı adımlar ve risklerini tespit ederek eksiklerine karşılık önlem alma ihtiyacı doğrultusunda iç denetim hizmeti alma talebi oluşmuştur. İç denetim faaliyeti sonucu şirketin tarımsal riskleri, kurumsallaşma ihtiyaçları ve şirketin iş süreçlerindeki gelişme alanları değerlendirilerek riskleri ve risklere karşı alınabilecek tedbirler konusunda öneriler […]

Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Şirketinin İç Denetimi

Personel takip, denetim ve puantaj sistemleri teknolojisi yazılımı ve donanımı bileşenleri sunan müşterimize tarafımızca iç denetim hizmeti sunulmuştur. Müşterimizin iş süreçlerinin iç denetimi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda, özellikle satışlar, ticari alacaklar ve demirbaşlar gibi iş süreçleri derinlemesine incelenmiş, riskler raporlanmış ve geleceğe yönelik iç kontrol ve süreç iyileştirme önerileri sunulmuştur.  

Turizm, Su Sporları ve Konaklama Tesisi İç Denetimi

Turizm sektöründeki müşterimizin operasyonel, mali ve mevzuata yönelik iş süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda süreçlerdeki riskleri en aza indirmek amacıyla iyileştirme önerileri yer almıştır. COVID-19 salgını sürecinde seyahat kısıtlamaları ve sağlık düzenlemelerine uyumun önemli olduğu turizm sektöründe yapılan bu iç denetim şirketin nitelikli hizmetinin öne çıkması açısından katma değer sağlamıştır.  

Gayrımenkul Alım/Satım ve Kiralama Şirketinin İç Denetimi

Müşterimizin yönetim kurulu tarafından kurumsallaşmaya yönelik ve faaliyet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yıllık iç denetim faaliyetinin yapılması talep edilmiştir. İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan raporda mevcut riskler ve risklere karşılık iç kontrol ve iyileştirme önerileri yer raporlanmıştır.