Covid-19 ‘la Birlikte Önem Kazanan Uzaktan Denetim İhtiyacı

Yazan: Mehmet Kamil Tarhan Teolupus, İç Denetim Lideri SUNUM İç denetime yeni bir bakış açısı getirecek teknoloji kullanımını da içeren uzaktan denetim yaklaşımları konusunda birkaç yıldır bir arayış mevcut idi. Nitekim son iki yılda yapılan şirket anketlerinde bir kısım firmanın bu konuda test aşamasının ötesine geçtiği öğrenilmiştir. COVID-19’un ortaya çıkması ve bununla ilgili dünya çapındaki […]

Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Bir Uygulama

Yazarlar: Arif Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Günay Deniz Dursun    ÖZET Yarattığı katma değerle Türkiye’nin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe, istihdam her yıl bir önceki yıla göre artış göstermektedir. Deprem bölgesi üstünde bulanan ülkemizde, kentsel dönüşüm projeleri özellikle can ve mal güvenliği için atılan en olumlu adımların başında gelmektedir. Yapımı çok eski yıllara dayanan […]

İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Faaliyet Denetimi Sürecindeki Etkisi

Yazarlar: Efsun Fatemeh AMANİ MOGHANJOUGHİ Dr. Cem Niyazi DURMUŞ   ÖZET İç denetim günümüzün rekabet koşulları ve ekonomik şartlarına uygun faaliyet gösterip, işletmenin sağlıklı ömrünün uzamasındaki en önemli fonksiyonlardan biri olarak bilinmektedir. Finansal ve finansal olmayan faaliyet süreçlerinin denetlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsayan bu fonksiyon, organizasyonların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçme amacını güden, kurumun […]

Türkiye’deki İç Denetim Yöneticilerinin Profil İncelemesi

Yazar: Cantekin Ertekin 1.Özet; İçinde yer aldığımız yıkıcı inovasyon çağında birçok sektör ve meslekler bu değişimden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Bu değişim birçok mesleğin odak noktasını ve mesleği icra edenlerin profillerini etkilemiştir. Bu çalışmada iç denetim mesleğini icra eden iç denetçilerin profilleri incelenmeye çalışmıştır. 1.1. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Verilerin Elde Edilmesi Çalışma Türkiye’deki iç denetçi profilini […]