6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlerin iyi yönetilmesine yönelik önemli hükümler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlerin iyi yönetilmesine yönelik önemli hükümler içermektedir. Bunların önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz: Anonim Şirketlerde: Madde 366/2. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Madde 375/1. Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev […]