Skip to main content
Haberler

Denizcilik Sektöründe; Gemi İşletmeciliğinde Kapsamlı İç Denetim Projesi

By 24 October 2022November 3rd, 2022No Comments2 min read

Sunduğumuz İç Denetim hizmeti ile müşterimize kurumsal değer katıyoruz.

Teolupus’un denizcilik sektöründe Gemi İşletmeciliği yapan müşterisine dış hizmet sağlayıcı olarak sunduğu iç kontrol değerleme çalışması, makro bazlı risk değerleme çalışması ve iç denetim hizmeti:

  • Mevcut Durum Analizi
  • İç Kontrol Değerleme Çalışması
  • Makro Bazlı Risk Değerlendirme
  • Yıllık Risk Esaslı İç Denetim Planı
  • İç Denetim

şeklinde 5 aşamadan ve döngüden oluşmuştur.

Tüm departmanları ve iş süreçlerini içeren bu çalışmayla, şirket içinde etkili çalışma ve kurumsallaşma ile birlikte gelecek sağlıklı büyüme, verimlilik ve kârlılık artışı, ortak kurumsal risk yönetimi anlayışı ve paydaş memnuniyetinin artışı amaçlanmıştır. İş süreçlerinin ve prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi ve güncellenmesini içeren yönetim danışmanlığı çalışmasını da içeren bu proje ile Teolupus müşterinin sürekli iç denetim hizmet tedarikçisi olarak seçilmiştir.

Dış göz olarak bağımsız ve tarafsız bakış açısı, yürürlüğe konulan iç denetim yönetmeliği, modern iç denetim yöntemleri ile birlikte çalışanların sürece katkısı ve kurum bünyesinde risk/iç kontrol/iç denetim kavramlarının farkındalığının artışı, operasyonel/finansal/idari süreçlerde farkedilen iyileşme, iş süreçlerinin ve prosedürlerin güncellenmesi ve olmayanların yazılması, organizasyonel yapıdaki iyileştirmeler kısa ve uzun dönemli kurumsal faydalar sağlamıştır. Sağlanacak kurumsal değer artışı ile aynı zamanda, kurumsal derecelendirme ve bağımsız denetime sağlanacak katma değerin artışı amaçlanmıştır.

Şirketler grubu ve holding yapılanmasında olan müşterimiz, bu profesyonel deneyimi dış hizmet sağlayıcı olarak Teolupus ile birlikte diğer grup şirketlerinde de gerçekleştirme kararını vermiştir.