Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı

Şirketimiz, uluslararası nitelikteki kadrosuyla üstün seviyede hizmet verme amacıyla iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve diğer katma değerli hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur ve CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP, CISA, CFE, CPA gibi uluslararası sertifikaları olan profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun esas amaçlarından birisi şirketlerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, geleceği öngörebilmeleri ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

Amacımıza uygun olarak;

Uzman ve uluslararası standartlara hakim kadromuzla ve çözüm ortaklarımızla beraber öncelikle şirketinizi tanır, ihtiyacınızı belirler, çalışma kapsamını ve süresini birlikte belirleriz. Bu ön çalışma sonrası, kurumunuzun risklerini tanıyıp önlemler almasını, kontrollerini güçlendirmesini, verimliliğini ve etkinliğini arttırmasını, rekabet gücünü ve itibarını yükseltmesini ve şirketinize değer katma amaçlı çalışmaları sunarız.