Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri

  • Bayilerinizi denetleyebiliyor musunuz?
  • Bayilik sözleşmesinin hukuki riskler açısından incelenmesi
  • Bayilik sözleşmesinin ticari riskler açısından incelenmesi
  • Bayilik sözleşmesinin mevzuata uyum açısından incelenmesi
  • Bayilerinizin mali durumunun düzenli olarak incelenerek raporlanması
  • Bayileriniz bayilik sözleşme şartlarına uyuyorlar mı?
  • Uymama olasılıklarını takip ediyor musunuz?
  • Sisteme giriş aidatları zamanında tahsil ediliyor mu?
  • Bayilere sağlanan mal ve hizmetlerin tahsilinde güçlükler var mı?

Başarılı ve kalitesi kanıtlanmış markanızın bayilerinizin hatalı faaliyetleri sonucu zarar görmemesi için onları biz denetleyelim.

1- Bayilik (Franchise) Sözleşmesinin Hukuki Riskler Açısından İncelenmesi

Bayilik sözleşmeleri, özellikle sorun çıkma potansiyeli olabilecek durumlara karşı imzalanmadan önce incelenerek çıkabilecek riskler hakkında sizin bilgi sahibi olarak sözleşmede revize edilmesi gereken konuları inceleme ve gerekirse değiştirme imkânı sağlayabileceğiniz bu hizmetle ileride olabilecek negatif durumlara karşı önlem alabileceksiniz.

2- Bayilik (Franchise) Sözleşmesinin Ticari Riskler Açısından İncelenmesi

Bayilik sözleşmesindeki maddelerin ticari karlılık, satış geliştirme ve Pazar büyütme gibi şirket stratejilerine uygun olarak tasarlanması ve incelenerek ticari hedeflerle sözleşme maddeleri arasındaki uyumun gözden geçirilmesi işletmenize katma değer sağlayacak.

3- Bayilik (Franchise) Sözleşmesine Uyum Kontrolü

Bayilerinizin bayilik sözleşmesinin kurallarına uygun hareket ettiğinin düzenli aralıklarla denetlenmesi ile anlaşılan şartların dışına çıkma risklerinin takibi ve önceden bilgi sahibi olunması size bayi risklerini daha iyi yönetme imkânı sağlayacaktır.

4- Bayinin Mali Durumunun Düzenli Olarak İncelenerek Raporlanması

Yapacağımız düzenli mali inceleme ve raporlama ile bayilerinizin mali durumuna hâkim olabileceksiniz ve olası zararları önceden görebilme imkânına sahip olacaksınız. Özellikle birden fazla sektörde faaliyet gösteren bayilerin teminat mektubu vermiş olsa dahi mali sıkıntı yaşayabileceği bir realitedir.

Gizli Müşteri Çalışması Hizmetimiz

Bayilerinizdeki satış görevlilerinin ve idarecilerin müşteriye olan davranışları ve müşteriyle iletişiminin sizin öngördüğünüz ve arzu ettiğiniz kurumsal davranışlara uygun olup olmadığının, sizinle belirlenecek kurgusal senaryolar çerçevesinde denetleyerek tarafınıza raporlanması hizmetimizdir.

Müşteri iletişimi ve müşteri memnuniyeti satışı doğrudan etkileyen bir unsurdur. Müşterinin doğrudan iletişim kurduğu bayi çalışanı sizin şirketinizi temsil etmektedir. Bu iletişimin doğru ve yerinde olması müşterinin satınalma davranışını ve ürünlerinize devamlı talep gösterip göstermeyeceğini belirleyen en önemli etkenlerden birisidir.

Sizinle birlikte belirlediğimiz çeşitli müşteri davranışlarının tarafımızca bayilerde gerçekleştirilerek karşılaşılan olumlu/olumsuz durumlar tarafınıza raporlanacak ve böylece bayilerinizde müşterilerle doğru iletişimin kurulması konusunda bağımsız bilgi edineceksiniz.