Diğer Hizmetlerimiz

Çözüm Ortaklarımızla Birlikte Sunduğumuz Hizmetler

İş sürekliliği ve acil durum yönetimi hazırlığı, sosyal medya kullanımı denetimi , Sözleşmelerinizin hukuk ve risk açısından gözden geçirilmesi,

Kurumsallaşma çalışmaları,

TURQUALITY ve KOSGEB proje çalışmaları, marka oluşturma ve yönetimi danışmanlığı, kurumsal kimlik çalışmaları, fikri ve sınai haklar stratejisi oluşturulması ve yürütülmesi, entellektüel sermaye (varlık) değerlemesi, özel durum ıncelemesi,

Kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere yönelik hizmetler, dernek ve vakıfların denetimi,

Bağımsız denetim, şirket değerlemesi,

Eğitim ve danışmanlık hizmeti