Skip to main content

Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri

Satış kanalınız olan Bayilerinizin denetimi ve kontrol altına alınabilmesi, yönetim süreci için çok önemlidir. Bayilik (franchise) denetimi hizmetlerimiz ile bayi (franchise) profilinizi tanıyarak, sunduğumuz hizmet ile bayi yönetim sürecinize destek sağlamaktayız.

 • Bayilerinizi denetleyebiliyor musunuz?
 • Bayilik sözleşmesinin hukuki riskler açısından incelenmesi
 • Bayilik sözleşmesinin ticari riskler açısından incelenmesi
 • Bayilik sözleşmesinin mevzuata uyum açısından incelenmesi
 • Bayilerinizin mali durumunun düzenli olarak incelenerek raporlanması
 • Bayileriniz bayilik sözleşme şartlarına uyuyorlar mı?

Başarılı ve kalitesi kanıtlanmış markanızın bayilerinizin hatalı faaliyetleri sonucu zarar görmemesi için onları biz denetleyelim.

Bayilik (Franchise) Sözleşmesinin Hukuki Riskler Açısından İncelenmesi

Bayilik sözleşmeleri, özellikle sorun çıkma potansiyeli olabilecek durumlara karşı imzalanmadan önce incelenerek çıkabilecek riskler hakkında sizin bilgi sahibi olarak sözleşmede revize edilmesi gereken konuları inceleme ve gerekirse değiştirme imkânı sağlayabileceğiniz bu hizmetle ileride olabilecek negatif durumlara karşı önlem alabileceksiniz.

Bayilik (Franchise) Sözleşmesinin Ticari Riskler Açısından İncelenmesi

Bayilik sözleşmesindeki maddelerin ticari karlılık, satış geliştirme ve Pazar büyütme gibi şirket stratejilerine uygun olarak tasarlanması ve incelenerek ticari hedeflerle sözleşme maddeleri arasındaki uyumun gözden geçirilmesi işletmenize katma değer sağlayacak.

Bayilik (Franchise) Sözleşmesine Uyum Kontrolü

Bayilerinizin bayilik sözleşmesinin kurallarına uygun hareket ettiğinin düzenli aralıklarla denetlenmesi ile anlaşılan şartların dışına çıkma risklerinin takibi ve önceden bilgi sahibi olunması size bayi risklerini daha iyi yönetme imkânı sağlayacaktır.

Bayinin Mali Durumunun Düzenli Olarak İncelenerek Raporlanması

Yapacağımız düzenli mali inceleme ve raporlama ile bayilerinizin mali durumuna hâkim olabileceksiniz ve olası zararları önceden görebilme imkânına sahip olacaksınız.

Özellikle birden fazla sektörde faaliyet gösteren bayilerin teminat mektubu vermiş olsa dahi mali sıkıntı yaşayabileceği bir realitedir.

Gizli Müşteri Çalışması Hizmetimiz

Bayilerinizdeki satış görevlilerinin ve idarecilerin müşteriye olan davranışları ve müşteriyle iletişiminin sizin öngördüğünüz ve arzu ettiğiniz kurumsal davranışlara uygun olup olmadığının, sizinle belirlenecek kurgusal senaryolar çerçevesinde denetleyerek tarafınıza raporlanması hizmetimizdir.

Müşteri iletişimi ve müşteri memnuniyeti satışı doğrudan etkileyen bir unsurdur. Müşterinin doğrudan iletişim kurduğu bayi çalışanı sizin şirketinizi temsil etmektedir.

Bu iletişimin doğru ve yerinde olması müşterinin satınalma davranışını ve ürünlerinize devamlı talep gösterip göstermeyeceğini belirleyen en önemli etkenlerden birisidir.

Sizinle birlikte belirlediğimiz çeşitli müşteri davranışlarının tarafımızca bayilerde gerçekleştirilerek karşılaşılan olumlu/olumsuz durumlar tarafınıza raporlanacak ve böylece bayilerinizde müşterilerle doğru iletişimin kurulması konusunda bağımsız bilgi edineceksiniz.

Mağaza Denetimi Hizmetleri

Teolupus perakende mağazalarınızın faaliyetlerini denetleyerek eksiklikleri ortaya çıkarabilir.

Uzmanlarımız sizinle birlikte birebir çalışarak mağazalarınızın denetim kapsamını belirler ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir denetim programı oluştururuz. Sürekli yapılan mağaza denetimleri, markanızın yüzü olan mağazalarınızın hizmet kalitesini koruması, itibarınızın güçlenmesinde ve ticari başarınızda büyük önem taşımaktadır.

Denetimin kapsamına, rakiplerinizin ürünleri ve satış noktalarının incelenmesi de alınabilmektedir. Denetim kapsamındaki bazı örnekler şöyledir:

 • Ürünün sunumu:
  • Ambalajın şekli, etiketleme, hızlı erişim, mağaza-depo girişleri, temizlik-düzen, ürün yenileme hızı, kampanya yönetimi,
  • Raftaki stok miktarı, stok-reyon tutarlılığı, stok takibi, raftaki ortalama ömür, son satış tarihleri
  • Işıklandırma, görsel malzemeler, indirimler, çalışanların konulara hakimiyeti, çalışma saatleri, alarmlar, mağazanın ve çalışanların görünümü, raporlama ve yazılım kullanımı, müşteri ilişkileri, yasal evraklar, dosyalama, riskler ve iç kontroller
 • Ürünün konumlandırılması
  • Raftaki yeri nerede?
  • Mağazadaki yeri nerede?
  • Promosyon ve satış noktası malzemelerinin belirginliği

Teolupus’un perakende mağaza denetimi hizmetleri ile size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Organizasyonel başarı için en önemli varlığımız: İnsan Kaynakları

 • Cironuzda ve karlılığınızda düşüş mü yaşıyorsunuz?
 • Rakiplerinizle mücadele etmekte zorlanmaya mı başladınız?
 • Müşteriler ürünlerinizi eskisi kadar tercih etmiyor mu?
 • Çalışanlarınız memnun değil mi?
 • Problem ailede mi? Yönetim kurulu kararlarında mı? Yöneticilerde mi? Çalışanlarda mı? Kurduğunuz sistemlerde mi?

Genel bir kontrolden geçme zamanımız gelmedi mi? diye soruyorsanız, İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarınızı Teolupus olarak gözden geçirelim, gerekli değişim ve dönüşüm aksiyonlarınızı önerelim, birlikte uygulamaya alalım.

İK Faaliyetleri Başlangıç

 • Organizasyon yapısının oluşturulması
 • Norm kadro hazırlanması
 • İş analizleri
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Yetkinlik analizleri ve yetkinlik modeli ve yapısının oluşturulması
 • İnsan kaynakları süreç tasarımları

İnsan Kaynakları Faaliyetleri Ücret Yönetim Temelleri

 • İş Değerlendirme Sisteminin uygulanması
 • İşlerin Derecelendirilmesi – Grading
 • Görev – Ücret Yapısının Kurulması – Scaling
 • Prim ve Ödül Sistemlerinin oluşturulması

İK Faaliyetleri Organizasyonel Gelişim

 • Performans Sistemi oluşturulması
 • Performans Sistemi – Ödüllendirme ilişkilerinin oluşturulması
 • Yetkilendirme Tablolarının oluşturulması
 • Bireysel Gelişim Analizlerinin yapılması
 • Bölümsel Gelişim Analizlerinin oluşturulması
 • Eğitim Firma Değerlendirmeleri ve Seçim Sisteminin kurulması
 • Yıllık Eğitim Bütçe ve Planlarının oluşturulması
 • Eğitim Organizasyonları ve Raporlamalarının yapılması
 • Çalışan Danışmanlığı ve Kariyer Gelişim Desteklerinin sağlanması
 • Yönetim Kurulu Bağımsız (Dış) Üyelikleri

İnsan Kaynakları Faaliyetleri – KOBİ ve Aile Şirketleri

 • Aile Anayasası oluşturma danışmanlığı
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerin Görev Yetki tanımlamalarının hazırlanması
 • Gelecek Nesil Yetiştirme Koçluk ve Mentörlük desteklerinin verilmesi
 • Kurum Kültürü Analizlerinin yapılması ve raporlanması
 • Öneri Geliştirme Sistemlerinin kurulması
 • Liderlik ve Yönetim eğitimleri
 • Liderlik Gelişimi Atölye çalışmaları

ERP Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal kaynak planlaması işletmenin tüm kaynaklarının verimli kullanılması için tasarlanmıştır. Bu sistem, işletmenin sektörüne ve büyüklüğüne bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir.

 • Mevcut Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımınızdan optimal verim alıyor musunuz?
 • Sizin için uygun olan ERP yazılımını seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?
 • Yeni ERP sisteminin uygulanması için yeterli hazırlık yaptınız mı?
 • Şirketinizde kurumsal kaynak planlaması sistemine geçiş zamanı geldi mi?
 • Mevcut yazılımınızın randımanını arttırmak istiyor musunuz?

Şirketimiz ERP sistemine geçiş öncesinde, geçiş sürecinde, geçiş sonrasında ve ERP optimizasyonunda verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemektedir.

Halen Kullandığınız  ERP Sisteminin Optimizasyonu

Şirketler bazı durumlarda ve hızlı ve farklı sektörlerde büyüme ve teknolojiye uyum sorunları gibi çeşitli sebeplerle ciddi para ve zaman ayırarak kurdukları ERP yazılımını verimli olarak kullanamazlar ve farklı yazılımlarla bu eksiklikleri telafi etmeye yönelirler.

Bu durumun sebepleri arasında veri kalitesinde yaşanan sorunlar, verilerin zamanında hazırlanmaması, kurumsal kaynak planlaması sisteminin kullanımında yaşanan teknik sorunlar, eğitim eksikliği, personel dönüşüm hızının yüksek olması, iş süreçlerinin ERP sistemiyle tam uyumlu olmaması ve görev tanımlarında yaşanan sorunlar gibi sebepler sayılabilir.

Bu durumda bazı analizler, yönetim raporları sistem dışından alınan verilerle ve farklı yazılımlarla oluşturulmaya çalışılır.

Teolupus olarak mevcut ERP sisteminizi ve süreçlerinizi inceleyerek ERP sisteminizi tam kapasiteyle kullanmanıza engel olan unsurları tespit ediyor ve bunları giderecek önerileri size sunuyoruz.

Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi Seçimi ve Geçiş Hazırlık Danışmanlığı

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin kuruluş amaçları arasında farklı sektörlerdeki şirketlerin iş süreçlerinin optimizasyonu, verimlilik, yalınlık, işletme fonksiyonlarının entegre ve hızlı çalışması gibi teknolojik, kurumsallaşmaya dönük ve yönetimsel hedefler vardır.

Kaynaklarınızın etkili ve verimli kullanılması, stoklarınızın optimum seviyede tutulması, sipariş çevriminin kısaltılması, müşteri, tedarikçi finansal bilgileri gibi şirketteki verileri entegre ederek yeni bilgi üretilmesi ve oluşan bilgi neticesinde, zamanında ve doğru karar alınabilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlanması doğru ERP yazılımı seçiminin faydalarından bazılarıdır.

Doküman yönetimi, iş akış otomasyonu, veri yönetimi, muhasebe, finans, raporlama vb. gibi alanları içeren ERP sistemi ile şirketler kendi iş süreçlerini yeniden tasarlamak imkânını da değerlendirebilirler.

kurumsal kaynak planlaması projesi bir anlamda, sadece bir bilgi teknolojileri projesi değil, risk değerlendirmesini ve fayda maliyet analizini içeren çok boyutlu ve çok paydaşlı koordinasyon sağlayan, uzun soluklu bir yönetim dönüşümü projesidir.

ERP sisteminden azami verimin alınması için iyi bir ön hazırlık, iş akışlarının gözden geçirilmesi, departmanlar arasındaki veri akışının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve gerekirse daha verimli hale getirilmesi kritik önem taşımaktadır.

Teolupus olarak, kurumsal kaynak planlaması sistemine geçiş öncesinde ve sürecinde verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemekteyiz.

Size yeni ERP yazılımı seçimi sırasında Uygulamacının (Partnerin) denetlenmesi, dışarıdan alınan hizmetlerin (Outsource) yönetimi, eğitim denetlemesi, doküman denetlemesi, kurgu denetlemesi, güvenlik denetlemesi hizmetleri sunarak doğru yazılımın seçildiğinden emin olmanız için danışmanlık vermekteyiz.

Doğru ERP Seçiminin Faydaları Nelerdir?

Doküman yönetimi, iş akış otomasyonu, veri yönetimi, muhasebe, finans, raporlama vb. gibi alanları içeren bu sistem ile:

 • İşletme süreçlerinizi sadeleştirmek ve yeniden tasarlamak,
 • Kaynaklarınızı etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Stoklarınızı optimum seviyede tutmak, sipariş çevrimini kısıtlamak,
 • Müşteri, tedarikçi, finans bilgileri gibi şirketteki verileri entegre ederek yeni bilgi üretebilmek,

Alınan bilgi neticesinde, zamanında ve doğru karar alabilmek ve tüm bunlar sayesinde rekabet üstünlüğü sağlamak doğru ERP seçimi ile kolaylaşacaktır.

Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Dijital dönüşüm hizmetimizle, şirketinizin dijitalleşme düzeyini saptayarak hedeflerinize ve stratejilerinize uyumlu bir şekilde «Dijital Yol Haritanızı» hazırlıyoruz.

Altyapınız, müşteri ilişikleriniz ve iş süreçlerinizi içeren sistemler bütününü, şirket önceliklerinize göre gözden geçirmek şirketinizin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır.

İş modelinizin gözden geçirilmesi, iş süreçlerinizin analizi, müşteri ve iş hedeflerinize göre süreçlerinizin yeniden yapılandırılmasında tüm dijital dönüşüm çözümlerimizle yanınızdayız.

Teknolojinin önlenemez gelişimi karşısında durmak yerine; verimlilik, büyüme, sürdürülebilirlik ve karlılık hedeflerinizi gerçekleştirmede ekonomik avantajı ve güvenilirlik odaklı teknolojik çözümler ile sizi geleceğe hazırlıyoruz.

Üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda bilişim teknoloji ve sistemleri günümüz dünyasında vazgeçilemez karar destek sistemleri haline gelmiş, bilgiye dayalı iş alanlarının artması, verinin yeni yöntem ve teknikler ile işlenmesi, işletme için bilgiyi faydaya dönüştürmüştür.

Dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı almaya karar verdiğinizde:

Teolupus olarak bizler, şirket hedefleriniz ve stratejileriniz doğrultusunda, alanında uzman ve sertifikalı çalışanlarımız ile birlikte yeniden yapılanmanızı sağlamak üzere dijital dönüşüm projenizi sizlerle birlikte hazırlıyoruz.

Şirketinizin ön değerlendirme raporundan hemen sonra yol haritanızı belirliyor, çalışma planınız ile birlikte takvimine uygun olarak proje iş planınızı değerlendirmenize sunuyoruz.

Dijital dönüşüm sürecinizde size sağlayacağımız katkı:

Firmanızın teknoloji altyapısından başlayarak bilişim teknoloji yatırımınızın değerlendirilmesi, üretilen bilgilerin doğru, güvenilir ve erişilebilir olmasının sağlanması konusunda sizlere yardımcı olarak, verilecek kararlarınızın isabetli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacı ile denetlenebilir yönetim sistemi oluşturulmasında uzmanlık ve tecrübemizi kullanarak şirketinizi geleceğe hazırlıyoruz.

Teknoloji̇ Danışmalığı Hi̇zmetleri̇mi̇z:

 • Dijital dönüşüme hazırlama
 • KVKK ya ve İSO 27001 BGYS’e uyum
 • Süreçlerin dijitalleştirilmesi
 • Dijital güvenlik ile risk açıklarının tespiti
 • Dönüşüm ve sistem entegrasyonu
 • Yönetim karar sistemleri danışmanlığı

Sabit Kıymet Hizmetleri

Sabit Kıymet yönetimi ile varlıklarınızı koruyun

 • Düzgün envanter çıkartıyor musunuz?
 • Demirbaşlarınızı nasıl takip ediyorsunuz?
 • Varlıklarınızın korunduğundan emin misiniz?

Demirbaş envanterinin çıkartılması, takip ve yönetim sistemi kurulması, sabit kıymet yönetim sürecinin denetimi.

Demirbaş Envanterinin Çıkartılması

 • Demirbaşların barkod etiketleriyle etiketlenmesi
 • Demirbaş envanter sonuçlarının bir veritabanında izlenmesinin sağlanması.

Takip ve Yönetim Sistemi Kurulumu

 • Fiili envanter (sayım) yapılarak mevcutların miktarının tespit edilmesi
 • Fiili envanter sonucunun VUK değerleme hükümlerine göre değerlenmesi
 • Bulunan sonucun genel geçici mizan ile karşılaştırılması

Sabit Kıymetler Yönetim Süreç Denetimi

 • Kontrol kriterlerinin incelenmesi
 • Risk değerlendirmeleri
 • Analitik inceleme prosedürleri
 • Cari yılda alınan duran varlıkların, cari yıl çıkışlarının hesabın dönem sonu bakiyesinin, cari yıl amortisman giderlerinin, birikmiş amortisman hesabının ve dönem sonu bakiyesinin incelenmesi

Düzgün Envanter Çıkartmak Neden Önemlidir?

Envanter çıkarmamanın Vergi Usul Kanunu’nda pek çok sonucu vardır. Bunların en ağırı Kanun’un 30/3 maddesine göre dönem vergi matrahının re’sen takdiridir.

 • Hatalı demirbaş envanteri çıkartarak, Vergi Usul kanununa (VUK) göre vergi takdirine maruz kalmak istemiyorsanız.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 66. Maddesine aykırı olarak envanter çıkartıp ağır para cezasına muhatap olmak istemiyorsanız.
 • VUK ve Uluslararası Standartlara göre doğru finansal tablo çıkartarak kurumsal saygınlığınızı sürdürmek istiyorsanız.

Sabit Kıymet Sürecinin Denetimi Size Nasıl Yardımcı Olur?

Sürece ait risklerin ve kontrol noksanlarının firmanıza zarar vermeden önce tespit edilmesi ve sürecin size fayda sağlayacak şekilde iyileştirilmesi için gerekli olan analizlerin elinizde olmasını sağlar.

Takip ve Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Demirbaşların maliyetlerini ve demirbaşlara ne kadar yatırım yapıldığını bilerek yatırım geri dönüşü (ROI- Return On Investment) maksimize edebilir.
 • Güvenilirliği arttırır.
 • Demirbaşları maksimum verimlilikle kullanmayı sağlayarak tüm demirbaşların nerede kimde olduğu bilgisi dahilinde genel verimliliği arttırır.
 • Garanti, tamir, servis ve bakım yönetimi ile demirbaşların kayıp riskini azaltır ve demirbaş kullanım sürekliliğini sağlar.
 • Lisanslama, seri numarası, birden fazla faturalama, servis ve bakım hatalarını engeller. Tedarikçileri ve bakım ve servis firmalarını değerlendirme ve karşılaştırma imkânı sağlar. Bu veriler bundan sonra yapılacak satın almalarda ve bakım-servis anlaşmalarında önemlidir.
 • Demirbaşlar hakkında doğru ve kapsamlı bilgi birikimi ve bu verilerin merkezi bir veri tabanında tutulması yatırımlar için mantıklı karar almaya ve bilgi paylaşımını sağlar.
 • Demirbaşların hayat çizgisinin takip edilmesi vasıtasıyla demirbaşların gerçek sahip olma maliyetine (TOC – Total Cost of Ownershiop) ulaşmayı mümkün kılar.
 • Gereksiz, fazla miktarda ve işe yaramaz demirbaşlara sahip olunmasını ve satın alınmasını engeller, uzun vadede de tahmini maliyetler ile demirbaş ve bilgi teknolojisi (BT) ekipmanlarının maliyetlerini azaltır.

Makine ve Ekipman Envanteri ve Değerleme Hizmetleri

Küresel olarak yaşanan salgın, şirketleri stratejik kararlar almaya zorlayabilir. Şirket aktiflerinin gerçek değerini öğrenmek yönetim tarafından alınacak kararlar için büyük önem arz etmektedir.

Teolupus olarak şirketinizin gayrimenkullerinin ayrılmaz parçası niteliğindeki olan makine ekipmanınızın gerçek değerini öğrenmenize yardımcı olabilir ve alınacak stratejik kararlarınızda yanınızda yer alabiliriz.

Değerleme ile gerçek piyasa değeri belirlenecek makine ekipmanınız şirketinizin değerini gerçek değerinin ifade edilmesine ve özsermayenizin güçlenmesine katkı verecektir.

Makine ekipman değerlemesi, belli kriterler ve tekniklere uygun şekilde uzmanlarımız vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri

Risk gerçekleştikten sonra elbette en iyi sonucu almak gerekir.
Ancak risk gerçekleştikten sonra bunun düzeltilmesi şirketinize mali yük getirir ve zamanınızı alır, bu nedenle hukuki risklerin yönetimi yoluyla tehdit oluşturan risklerin ortadan kaldırılması veya yönetilmesi gerekir.

Bize göre en önemlisi gerçekleşebilecek risklere göre önlemlerin önceden alınmasıdır.

Önleyici hukuk yoluyla şirketinizin, mevzuattan kaynaklanan riskleri önceden tespit edilecek ve bu mevzuatın uygulanması durumunda oluşabilecek etkilerine karşı şirketinize en az zarar verecek şekilde gerekli hukuki önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Sektörünüze ve şirketinize özel mevzuat takip edilecek ve öneriler ile birlikte raporlanacaktır.

Hukuki Risk Yönetimi ile

 • Riskten kaçınılabilir
 • Risk kabul edilebilir
 • Paylaşılabilir veya azaltılabilir

Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri

 • Mevzuat takibi, kurumsal etki analizi ve olumlu veya olumsuz sonuç olasılıklarına göre önlem alınmasına yönelik raporlama yapılması. Resmi Gazete Yargıtay kararları ve şirketin talebi doğrultusunda, yurtdışı pazarlarıyla ilgili mevzuatın takibi, sektörü ve şirketi etkileyebilecek konularda bilgilendirme yapılması.
 • Kurumsal hedefleriniz, stratejiniz ve olası risklerinizin analiz edilmesi, doğabilecek ihtilafların önceden öngörülmesi, risklere karşı bilgilendirme yapılması ve önlemlerin tüm iş süreçlerinize yerleştirilmesinin sağlanması.
  Sektörde iş yapma biçiminde değişiklik olduğunda, firmanızın ve sektörün nasıl etkileneceğinin analiz edilmesi ve çözüm seçeneklerinin önerilmesi.
 • Mevcut sözleşmelerin muhtemel mevzuatın sektör ve şirket için risk oluşturması ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi.
  Konkordato süreçleri, bankalar ve finans kuruluşları ile kredi borçlarınızın yeniden yapılandırılması, alacakların tahsili ile ilgili süreçlerin takip edilmesi.
 • Her tür hukuki konuda danışmanlık hizmeti verilmesi. İş hukuku, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku ve KVKK gibi şirketinizin ilgilendiren her alanda danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Alacak ve borçlarınızın yeniden yapılandırılması ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi. Konkordato süreçleri, bankalar ve finans kuruluşları ile kredi borçlarınızın yeniden yapılandırılması, alacakların tahsili ile ilgili süreçlerin takip edilmesi.

Hukuki Risk Yönetimi’nin size Sağlayacağı Faydalar

İhracata yönelmeye başladıysanız hedef pazarlarınızda iş yapacağınız dağıtıcılara ve satıcılara yapacağınız sözleşmenin sizi koruyacak maddeler içermesi.

Yurtiçi müşterilerin borcunu geri ödememe risklerine karşılık bazen alınan teminatların yetersiz kalması ve farklı hukuki önlemlerin alınması.

Şirket gayrimenkullerinin kiralanmasında kira sözleşmesine her türlü riski minimize edecek maddelerin konulması.

Çalışanlarla ihtilaflardan doğabilecek davaların şirkete gereksiz maddi kayıplar ve şirket itibarınıza zarar vermemesi amacıyla iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi.

Şirketinizin fikri ve sınai haklarının korunmasına yönelik hukuki önlemlerin alınması.

Üretimden kaynaklanan müşteri şikayetlerinden dolayı tazminat yükümlülüğüne yönelik hukuki önlemler.

Hukukçularımız, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanlarımızdan oluşan bir ekiple, şirketinizin risklerini derinlemesine inceliyoruz. Sizlere hedeflerinize ve stratejilerinize uygun hukuki tedbirler sunuyor ve bunların uygulamaya yansıtılmasına gözetmenlik ediyoruz.

Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri

Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kuruluşun kişilere bağımlı olmadan tüm faaliyetlerinin planlanabilir, ölçülebilir, raporlanabilir, iyileştirilebilir ve metodolojik olmasıdır, sürekliliğinin sağlanması, sağlam ve dinamik olmasıdır.

Kurumsallaşma ile ilke, kural ve standart uygulamalar ile aile kültürü ve girişimcinin gücünün harmanlanmasını kastediyoruz.

KOBİ’lerde Kurumsallaşma

Ülkemizde şirketlerin %95’ten fazlası küçük ve orta büyüklükte işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır ve KOBİ’lerin önemli bir kısmı kurumsal olgunluğunu ilerletme ihtiyacında olan aile şirketi hüviyetindedir.

Aile şirketlerinin ortalama ömrü 25-30 yıldır.

Aile şirketlerinin %30’u ikinci kuşağa, %12’si üçüncü kuşağa, %3’ü ise dördüncü kuşağa geçebilmektedir.

Bu şirketlerin ömrü neden az?

Bu sorunun pek çok cevabı var. Biz bütün bu cevapları kurumsallaşamama olarak özetleyebiliriz.

KOBİ’lerin kurumsallaşamamasının bazı alt başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

-Süreçleri mimari bakış açısı ile yönetememe, iç kontrol yetersizlikleri, stok yönetiminde yaşanan zorluklar, maliyetlerin doğru hesaplanamaması, markalaşma, risk yönetimi (kur risk-faiz riski- likidite riski gibi finansal riskler, stratejik hedeflerin netleşmesi, mevzuata uyum riski-vergi riski, operasyonel -bilgi teknolojisi ve itibar riskinin yönetimi), çalışanların şirkete bağlılığı ve niteliklerinin yükseltilmesi, sermaye yetersizliği, kredi kaynaklarına erişememe, muhasebe ve vergi riskleri, nakit akışını yönetememe, mali tablo analizinden doğru sonuçlar çıkaramama, karar destek sisteminin yetersizliği, büyümeyi yönetememe vb.

KOBİ sahipleri ve yöneticileri neden sık sık duyduğumuz yorumları

-Kontrol dışı işlemleri nasıl önleriz? Değerlerimizi, çevikliğimizi ve esnekliğimizi yitirmeden işlerimizi ilkeler, kurallar ve standartlarla nasıl yönetiriz? ERP’ye geçmeli miyiz?

 • Benden sonra bu şirket ne olacak?
 • Şirket değerini nasıl arttırabiliriz?
 • Hızlı büyümeyi nasıl yönetebiliriz?
 • Hangi işleri dışarıda yaptırmalıyız, hangi işleri bir ortakla yapmalıyız? Hangi işlerden çıkmalı, hangi iş sahalarına girmeliyiz?
 • Stratejik plan ve bütçe uygulamasını nasıl geliştirebiliriz?
 • Personel dönüş hızını nasıl kontrol altında tutabiliriz? Çalışanlar için iyi işleyen bir performans ve kariyer yönetim sistemi oluşturabilir miyiz?
 • Satış-tahsilat, satın alma-ödeme, stok/üretim, kaynak/geri ödeme, sabit kıymetler, insan kaynakları, SGK, hukuk ve nakit yönetimi süreçlerini nasıl iyileştirebiliriz?
 • Yönetimin karar almasına yardımcı olacak raporlama altyapısını nasıl işler hale getirebiliriz?

Teolupus size nasıl yardımcı olur?

Çalışmamızın başında işletmenizde ücretsiz ön inceleme ve teşhis çalışması yaparız. Daha sonra mutabakat sağladığımız ve yol haritasını çizdiğimiz hizmetlerde görüşmeler, gözlem, incelemelerimizi uzmanlığımız ve tecrübemizle birleştirerek kurumunuza özgü çözümlerimizi uluslararası standartlara göre sunarız.

Beraber geliştireceğimiz yol haritasına göre çalışma süresini belirleriz.

Yapılacak işin boyutuna göre ortalama olarak1-8 ay arasında çalışmamızı tamamlarız ve çalışmanın uygulama sürecinde sizinle beraber değerlendirmeler yapmaya devam ederiz.