Dijital dönüşüm hizmetimizle, şirketinizin dijitalleşme düzeyini saptayarak hedeflerinize ve stratejilerinize uyumlu bir şekilde «Dijital Yol Haritanızı» hazırlıyoruz.

Altyapınız, müşteri ilişikleriniz ve iş süreçlerinizi içeren sistemler bütününü, şirket önceliklerinize göre gözden geçirmek şirketinizin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır.

Dijital-Dönüşüm-technology-it-transformation-services-high-quality-for-companies-in-turkey

İş modelinizin gözden geçirilmesi, iş süreçlerinizin analizi, müşteri ve iş hedeflerinize göre süreçlerinizin yeniden yapılandırılmasında tüm dijital dönüşüm çözümlerimizle yanınızdayız.

Teknolojinin önlenemez gelişimi karşısında durmak yerine; verimlilik, büyüme, sürdürülebilirlik ve karlılık hedeflerinizi gerçekleştirmede ekonomik avantajı ve güvenilirlik odaklı teknolojik çözümler ile sizi geleceğe hazırlıyoruz.

Üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda bilişim teknoloji ve sistemleri günümüz dünyasında vazgeçilemez karar destek sistemleri haline gelmiş, bilgiye dayalı iş alanlarının artması, verinin yeni yöntem ve teknikler ile işlenmesi, işletme için bilgiyi faydaya dönüştürmüştür.

Dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı almaya karar verdiğinizde:

Teolupus olarak bizler, şirket hedefleriniz ve stratejileriniz doğrultusunda, alanında uzman ve sertifikalı çalışanlarımız ile birlikte yeniden yapılanmanızı sağlamak üzere dijital dönüşüm projenizi sizlerle birlikte hazırlıyoruz.

Şirketinizin ön değerlendirme raporundan hemen sonra yol haritanızı belirliyor, çalışma planınız ile birlikte takvimine uygun olarak proje iş planınızı değerlendirmenize sunuyoruz.

technology-transformation-turkish-companies-best-prices

Dijital dönüşüm sürecinizde size sağlayacağımız katkı:

Firmanızın teknoloji altyapısından başlayarak bilişim teknoloji yatırımınızın değerlendirilmesi, üretilen bilgilerin doğru, güvenilir ve erişilebilir olmasının sağlanması konusunda sizlere yardımcı olarak, verilecek kararlarınızın isabetli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacı ile denetlenebilir yönetim sistemi oluşturulmasında uzmanlık ve tecrübemizi kullanarak şirketinizi geleceğe hazırlıyoruz.

Teknoloji̇ Danışmalığı Hi̇zmetleri̇mi̇z:

  • Dijital dönüşüme hazırlama
  • KVKK ya ve İSO 27001 BGYS’e uyum
  • Süreçlerin dijitalleştirilmesi
  • Dijital güvenlik ile risk açıklarının tespiti
  • Dönüşüm ve sistem entegrasyonu
  • Yönetim karar sistemleri danışmanlığı