Faaliyet – Sürdürülebilirlik Raporlaması

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Uyum ve Faaliyet Raporu Hazırlama Hizmeti

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre tüm sermaye şirketlerinin belirlenmiş formatta faaliyet raporu hazırlaması gerekmektedir.

Yıllık Faaliyet Raporu bir şirketin dışa açılan profesyonel görünümüdür. Şirketinizin faaliyet raporunu mevzuata uygun şekilde hazırlanmasına destek vermekteyiz.

Şirketlere ve şirketler topluluğuna yönelik iç yönerge ve yönetişim yapısının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu 375. Maddesine göre yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılan yönetim teşkilatının, yetkilendirmelerin ve özellikle e bendine göre işleyebilir bir yönetişim yapılması oluşturulması gerekmektedir. Bu yapıda iç yönerge ve mevzuat ile birlikte çalışmalıdır.

Şirketinizin yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre teşkilat mevzuatının ve yönetişim yapısının oluşmasına ve gözden geçirilmesine destek vermekteyiz.

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Hizmeti

Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma, iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır.

Kurumunuzun ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim başarı bilgilerinin açıklandığı Sürdürülebilirlik Raporu paydaşlarınıza kurumunuzun topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini anlatarak kurumsal itibarınıza katkı sağlamaktadır.

Toplumsal sorumluluğunuzun anlatıldığı Sürdürülebilirlik Raporlaması uluslararası normlarda hazırlanmasına destek vermekteyiz.