Risk gerçekleştikten sonra elbette en iyi sonucu almak gerekir.
Ancak risk gerçekleştikten sonra bunun düzeltilmesi şirketinize mali yük getirir ve zamanınızı alır, bu nedenle hukuki risklerin yönetimi yoluyla tehdit oluşturan risklerin ortadan kaldırılması veya yönetilmesi gerekir.

Bize göre en önemlisi gerçekleşebilecek risklere göre önlemlerin önceden alınmasıdır.

legal-risk-services-for-smb-companies-businesses-turkish-brands-Hukuki-Risklerin-Yönetimi

Önleyici hukuk yoluyla şirketinizin, mevzuattan kaynaklanan riskleri önceden tespit edilecek ve bu mevzuatın uygulanması durumunda oluşabilecek etkilerine karşı şirketinize en az zarar verecek şekilde gerekli hukuki önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Sektörünüze ve şirketinize özel mevzuat takip edilecek ve öneriler ile birlikte raporlanacaktır.


Hukuki Risk Yönetimi ile

 • Riskten kaçınılabilir
 • Risk kabul edilebilir
 • Paylaşılabilir veya azaltılabilir


Hukuki Risklerin Yönetimi Hizmetleri

 • Mevzuat takibi, kurumsal etki analizi ve olumlu veya olumsuz sonuç olasılıklarına göre önlem alınmasına yönelik raporlama yapılması. Resmi Gazete Yargıtay kararları ve şirketin talebi doğrultusunda, yurtdışı pazarlarıyla ilgili mevzuatın takibi, sektörü ve şirketi etkileyebilecek konularda bilgilendirme yapılması.
 • Kurumsal hedefleriniz, stratejiniz ve olası risklerinizin analiz edilmesi, doğabilecek ihtilafların önceden öngörülmesi, risklere karşı bilgilendirme yapılması ve önlemlerin tüm iş süreçlerinize yerleştirilmesinin sağlanması.
  Sektörde iş yapma biçiminde değişiklik olduğunda, firmanızın ve sektörün nasıl etkileneceğinin analiz edilmesi ve çözüm seçeneklerinin önerilmesi.
 • Mevcut sözleşmelerin muhtemel mevzuatın sektör ve şirket için risk oluşturması ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi.
  Konkordato süreçleri, bankalar ve finans kuruluşları ile kredi borçlarınızın yeniden yapılandırılması, alacakların tahsili ile ilgili süreçlerin takip edilmesi.
 • Her tür hukuki konuda danışmanlık hizmeti verilmesi. İş hukuku, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku ve KVKK gibi şirketinizin ilgilendiren her alanda danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Alacak ve borçlarınızın yeniden yapılandırılması ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi. Konkordato süreçleri, bankalar ve finans kuruluşları ile kredi borçlarınızın yeniden yapılandırılması, alacakların tahsili ile ilgili süreçlerin takip edilmesi.

Hukuki Risk Yönetimi’nin size Sağlayacağı Faydalar

İhracata yönelmeye başladıysanız hedef pazarlarınızda iş yapacağınız dağıtıcılara ve satıcılara yapacağınız sözleşmenin sizi koruyacak maddeler içermesi.

Yurtiçi müşterilerin borcunu geri ödememe risklerine karşılık bazen alınan teminatların yetersiz kalması ve farklı hukuki önlemlerin alınması.

Şirket gayrimenkullerinin kiralanmasında kira sözleşmesine her türlü riski minimize edecek maddelerin konulması.

Çalışanlarla ihtilaflardan doğabilecek davaların şirkete gereksiz maddi kayıplar ve şirket itibarınıza zarar vermemesi amacıyla iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi.

Şirketinizin fikri ve sınai haklarının korunmasına yönelik hukuki önlemlerin alınması.

Üretimden kaynaklanan müşteri şikayetlerinden dolayı tazminat yükümlülüğüne yönelik hukuki önlemler.

Hukukçularımız, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanlarımızdan oluşan bir ekiple, şirketinizin risklerini derinlemesine inceliyoruz.
Sizlere hedeflerinize ve stratejilerinize uygun hukuki tedbirler sunuyor ve bunların uygulamaya yansıtılmasına gözetmenlik ediyoruz.