Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kuruluşun kişilere bağımlı olmadan tüm faaliyetlerinin planlanabilir, ölçülebilir, raporlanabilir, iyileştirilebilir ve metodolojik olmasıdır, sürekliliğinin sağlanması, sağlam ve dinamik olmasıdır.

Kurumsallaşma ile ilke, kural ve standart uygulamalar ile aile kültürü ve girişimcinin gücünün harmanlanmasını kastediyoruz.

institutionaliying-enterprises-kobi-sme-turkish-brands-companies

KOBİ’lerde Kurumsallaşma

Ülkemizde şirketlerin %95’ten fazlası küçük ve orta büyüklükte işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır ve KOBİ’lerin önemli bir kısmı kurumsal olgunluğunu ilerletme ihtiyacında olan aile şirketi hüviyetindedir.

Aile şirketlerinin ortalama ömrü 25-30 yıldır.

Aile şirketlerinin %30’u ikinci kuşağa, %12’si üçüncü kuşağa, %3’ü ise dördüncü kuşağa geçebilmektedir.

Bu şirketlerin ömrü neden az?

Bu sorunun pek çok cevabı var. Biz bütün bu cevapları kurumsallaşamama olarak özetleyebiliriz.

KOBİ’lerin kurumsallaşamamasının bazı alt başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

-Süreçleri mimari bakış açısı ile yönetememe, iç kontrol yetersizlikleri, stok yönetiminde yaşanan zorluklar, maliyetlerin doğru hesaplanamaması, markalaşma, risk yönetimi (kur risk-faiz riski- likidite riski gibi finansal riskler, stratejik hedeflerin netleşmesi, mevzuata uyum riski-vergi riski, operasyonel -bilgi teknolojisi ve itibar riskinin yönetimi), çalışanların şirkete bağlılığı ve niteliklerinin yükseltilmesi, sermaye yetersizliği, kredi kaynaklarına erişememe, muhasebe ve vergi riskleri, nakit akışını yönetememe, mali tablo analizinden doğru sonuçlar çıkaramama, karar destek sisteminin yetersizliği, büyümeyi yönetememe vb.

KOBİ sahipleri ve yöneticileri neden sık sık duyduğumuz yorumları

-Kontrol dışı işlemleri nasıl önleriz? Değerlerimizi, çevikliğimizi ve esnekliğimizi yitirmeden işlerimizi ilkeler, kurallar ve standartlarla nasıl yönetiriz? ERP’ye geçmeli miyiz?

  • Benden sonra bu şirket ne olacak?
  • Şirket değerini nasıl arttırabiliriz?
  • Hızlı büyümeyi nasıl yönetebiliriz?
  • Hangi işleri dışarıda yaptırmalıyız, hangi işleri bir ortakla yapmalıyız? Hangi işlerden çıkmalı, hangi iş sahalarına girmeliyiz?
  • Stratejik plan ve bütçe uygulamasını nasıl geliştirebiliriz?
  • Personel dönüş hızını nasıl kontrol altında tutabiliriz? Çalışanlar için iyi işleyen bir performans ve kariyer yönetim sistemi oluşturabilir miyiz?
  • Satış-tahsilat, satın alma-ödeme, stok/üretim, kaynak/geri ödeme, sabit kıymetler, insan kaynakları, SGK, hukuk ve nakit yönetimi süreçlerini nasıl iyileştirebiliriz?
  • Yönetimin karar almasına yardımcı olacak raporlama altyapısını nasıl işler hale getirebiliriz?

Teolupus size 10 başlıkta yardımcı olur

Çalışmamızın başında işletmenizde ücretsiz ön inceleme ve teşhis çalışması yaparız. Daha sonra mutabakat sağladığımız ve yol haritasını çizdiğimiz hizmetlerde görüşmeler, gözlem, incelemelerimizi uzmanlığımız ve tecrübemizle birleştirerek kurumunuza özgü çözümlerimizi uluslararası standartlara göre sunarız.

Beraber geliştireceğimiz yol haritasına göre çalışma süresini belirleriz.

Yapılacak işin boyutuna göre ortalama olarak1-8 ay arasında çalışmamızı tamamlarız ve çalışmanın uygulama sürecinde sizinle beraber değerlendirmeler yapmaya devam ederiz.