Sabit Kıymet yönetimi ile varlıklarınızı koruyun

 • Düzgün envanter çıkartıyor musunuz?
 • Demirbaşlarınızı nasıl takip ediyorsunuz?
 • Varlıklarınızın korunduğundan emin misiniz?

Demirbaş envanterinin çıkartılması, takip ve yönetim sistemi kurulması, sabit kıymet yönetim sürecinin denetimi

fixed-asset-audit-small-medium-size-businesses

Demirbaş Envanterinin Çıkartılması

 • Demirbaşların barkod etiketleriyle etiketlenmesi
 • Demirbaş envanter sonuçlarının bir veritabanında izlenmesinin sağlanması.

Takip ve Yönetim Sistemi Kurulumu

 • Fiili envanter (sayım) yapılarak mevcutların miktarının tespit edilmesi
 • Fiili envanter sonucunun VUK değerleme hükümlerine göre değerlenmesi
 • Bulunan sonucun genel geçici mizan ile karşılaştırılması
 • Farkların düzenleyici muhasebe kayıtları ile giderilmesi ve genel kesin mizan demirbaş bakiyelerinin çıkarılması konusunda şirket yetkilisine yardımcı olunması

Sabit Kıymetler Yönetim Süreç Denetimi

 • Kontrol kriterlerinin incelenmesi
 • Analitik inceleme prosedürleri
 • Cari yılda alınan duran varlıkların, cari yıl çıkışlarının hesabın dönem sonu bakiyesinin, cari yıl amortisman giderlerinin, birikmiş amortisman hesabının ve dönem sonu bakiyesinin incelenmesi
 • Risk değerlendirmeleri

Düzgün Envanter Çıkartmak Neden Önemlidir?

Envanter çıkarmamanın Vergi Usul Kanunu’nda pek çok sonucu vardır. Bunların en ağırı Kanun’un 30/3 maddesine göre dönem vergi matrahının re’sen takdiridir.

 • Hatalı demirbaş envanteri çıkartarak, Vergi Usul kanununa (VUK) göre vergi takdirine maruz kalmak istemiyorsanız,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 66. Maddesine aykırı olarak envanter çıkartıp ağır para cezasına muhatap olmak istemiyorsanız,
 • VUK ve Uluslararası Standartlara göre doğru finansal tablo çıkartarak kurumsal saygınlığınızı sürdürmek istiyorsanız,

Şirketinizde düzgün envanter çıkartılmasının sağlanması gerekmektedir.

Sabit Kıymetler Sürecinin Denetimi Size Nasıl Yardımcı Olur?

Sürece ait risklerin ve kontrol noksanlarının firmanıza zarar vermeden önce tespit edilmesi ve sürecin size fayda sağlayacak şekilde iyileştirilmesi için gerekli olan analizlerin elinizde olmasını sağlar.

Takip ve Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Demirbaşların maliyetlerini ve demirbaşlara ne kadar yatırım yapıldığını bilerek yatırım geri dönüşü (ROI- Return On Investment) maksimize edebilir.
 • Güvenilirliği arttırır.
 • Demirbaşları maksimum verimlilikle kullanmayı sağlayarak tüm demirbaşların nerede kimde olduğu bilgisi dahilinde genel verimliliği arttırır.
 • Garanti, tamir, servis ve bakım yönetimi ile demirbaşların kayıp riskini azaltır ve demirbaş kullanım sürekliliğini sağlar.
 • Lisanslama, seri numarası, birden fazla faturalama, servis ve bakım hatalarını engeller. Tedarikçileri ve bakım ve servis firmalarını değerlendirme ve karşılaştırma imkânı sağlar. Bu veriler bundan sonra yapılacak satın almalarda ve bakım-servis anlaşmalarında önemlidir.
 • Demirbaşlar hakkında doğru ve kapsamlı bilgi birikimi ve bu verilerin merkezi bir veri tabanında tutulması yatırımlar için mantıklı karar almaya ve bilgi paylaşımını sağlar.
 • Demirbaşların hayat çizgisinin takip edilmesi vasıtasıyla demirbaşların gerçek sahip olma maliyetine (TOC – Total Cost of Ownershiop) ulaşmayı mümkün kılar.
 • Gereksiz, fazla miktarda ve işe yaramaz demirbaşlara sahip olunmasını ve satın alınmasını engeller, uzun vadede de tahmini maliyetler ile demirbaş ve bilgi teknolojisi (BT) ekipmanlarının maliyetlerini azaltır.

Makine ve Ekipman Envanteri ve Değerleme Hizmetleri

Küresel olarak yaşanan salgın, şirketleri stratejik kararlar almaya zorlayabilir. Şirket aktiflerinin gerçek değerini öğrenmek yönetim tarafından alınacak kararlar için büyük önem arz etmektedir.

Teolupus olarak şirketinizin gayrimenkullerinin ayrılmaz parçası niteliğindeki olan makine ekipmanınızın gerçek değerini öğrenmenize yardımcı olabilir ve alınacak stratejik kararlarınızda yanınızda yer alabiliriz.

Değerleme ile gerçek piyasa değeri belirlenecek makine ekipmanınız şirketinizin değerini gerçek değerinin ifade edilmesine ve özsermayenizin güçlenmesine katkı verecektir.

Makine ekipman değerlemesi, belli kriterler ve tekniklere uygun şekilde uzmanlarımız vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.