Şirketinizin uzun süre faaliyetlerini sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet ortamında kȃr elde edebilmesi için kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması gerekmektedir. Stratejik yönetim ile etkili kararların alınması ve gözden geçirilmesinin önemi de göz ardı edilmemelidir.

strategic-management-for-enterprises-in-turkey-istanbul-Stratejik-Yönetim

Gün geçtikçe hızlanan değişim ve zorlaşan rekabet ortamında şirketiniz için organizasyonun bütününü kapsayan planlar hazırlayarak sizleri hedeflerinize doğru ilerlerken destekliyoruz.

Teolupus size nasıl katkı sunabilir?

  • Şirket hedeflerinize ve küresel rekabete uygun stratejik planlar hazırlamanıza katkı sunarak değişimi fırsata çevirmek
  • Şirketinizin ürün kalite-fiyat, dağıtım, muhasebe, finansal, uygunluk, operasyon, tedarik zinciri, satınalma, insan kaynakları, kurum kültürü, müşteri, pazar, çalışan ve tedarikçi analizini yaparak riskleri ve fırsatları ortaya koymak
  • Şirketinizin güçlü ve zayıf yanlarının hedefler ve stratejilerle uyumunu raporlamak
  • Yeniden yapılanma sürecinizde müşteri odaklı organizasyonel yapılanmanıza destek sunmak
  • Süreçlerinizin geliştirilmesi amacıyla şirketinize uygun süreç tasarımı yapmak, prosedürlerinizi gözden geçirmek
  • Müşterilerinizin ve çalışanların memnuniyeti için gerekli analizleri tasarlamak ve izlemek
  • Uluslararası iyi uygulamalarla kıyaslama, kurum kültürü ve kalite ölçümü, yalın üretim gibi yönetim araçlarını uygulamak