Hizmetlerimiz

İç Denetim Danışmanlığı

Kurumsal
Risk Yönetimi

Stratejik Yönetim
Danışmanlığı

Mevzuata Uyum Hizmeti

Mali Raporlama ve Muhasebe

Diğer Danışmanlıklar

En büyük markalardan bazılarıyla çalıştık ve halen çalışıyoruz

İç Denetim Danışmanlığı

Kurumsal risklerinizi tanımak, tedbirlerinizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, prosedürlerinizi yazmak ve güncelleştirmek, firmanızın rekabet gücünü ve itibarını yükseltmek, hile ve suiistimal risklerini önlemek, işlerinizin büyüklüğünü ve karmaşıklığını kontrol altına alabilmeniz için iç denetimin hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetimi

İşletmelerde ticari hedeflere ulaşmaya çalışılırken doğal olarak çeşitli risklerle karşılaşılır ve bu riskler zaman içinde değişkenlik gösterir. Kurumsal risk yönetimi sistemi, işletmenin karşılaştığı riskleri yönetmek ve makul bir düzeye indirmek için en etkili araçlardan birisidir.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Şirketinizin uzun süre faaliyetlerini sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet ortamında kȃr elde edebilmesi için kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir. Stratejik yönetim ile etkili kararların alınması ve gözden geçirilmesinin önemi de göz ardı edilmemelidir.

Mevzuata Uyum Hizmeti

Pek çok sektörde son yıllarda artan mevzuat düzenlemeleriyle karşılaşılmaktadır.

Bu düzenlemelerin anlaşılması, uyum programının hazırlanması, şirket içinde buna organizasyonel, yasal ve bilgi teknolojisi boyutlarında uyum sağlanması , eğitimlerle desteklenmesi ve kamu birimlerine raporlamaların zamanında yapılması başlıbaşına bir sistemi ve bilgi birikimini gerektirebilmektedir.

Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşma riskini azaltma açısından sağladığımız mevzuata uyum hizmeti, şirketiçi kurumsal uyumunuz, ilgili mevzuatı takip ve eğitim konusunda size destek sağlayacaktır.

İtibar riskini ve kamu birimleriyle iyi ilişkileri etkileyebilecek olan uyum sürecinde iç denetim, kurumsal risk yönetimi, vergi, hukuk, bilgi teknolojisi ve süreç iyileştirme alanlarındaki uzman ekibimizle yanınızdayız.

Operasyonel ve Mali Raporlama

Şirketlerin başarısı ve riskleri başarı kriterleriyle ve göstergeleriyle ölçülebilir. Üretim, stok yönetimi, insan kaynakları, satış, satınalma, bilgi teknolojisi ve finans gibi stratejik ve operasyonel süreçler nihai olarak operasyonel ve mali göstergelerle ölçülerek şirketiçi kararlar daha sağlıklı alınabilir ve olası riskler hakkında tedbir alınabilir. Bu kararlar ve tedbirler rekabet üstünlüğü, karlılık, büyüme, yatırım, insan kaynakları ve nakit akımı gibi stratejik alanları ilgilendirebilir.

Operasyonel ve mali raporlama altyapınızı geliştirme, mevcut verilerinizden veya ERP’nizden sektörel ve kurumsal ihtiyacınıza göre doğru başarı göstergelerini ve raporlarınızı oluşturma ve alma konusunda size yardımcı oluyoruz.

Bu hizmetle birlikte yönetsel kararlarınızı daha sağlıklı sektörel ve en iyi uygulama göstergeleriyle, raporlarla ve daha geniş verilerle desteklenerek almanıza destek veriyoruz.

Diğer Danışmanlıklar

Organizasyonel başarıyı ve sürdürebilirliği desteklemek adına müşterilerimize sunduğumuz diğer hizmetlerimiz şöyledir;

  • Bayilik (Franchise) Denetimi
  • İnsan Kaynakları Denetimi
  • ERP Danışmanlık Hizmetleri
  • Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Bize Ulaşın.

Adres :
Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad.
Akın Sitesi, 2. Blok No: 8 / 34
34349, Besiktas
İstanbul, Türkiye

Telefon :  +90 212 3180160
Fax      :  +90 212 2757535
Email :  bilgi@teolupus.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/teolupus/