Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrolün Tanımı Ve Amaçları

By 12 January 2018May 23rd, 2020No Comments1 min read

İç Kontrol Nedir?

Bütün Dünyada geniş kabul gören COSO (Treadway Komitesini Destekleyen Örgütler Komitesi) İç Kontrol Çerçevesine Göre İÇ KONTROL’un tanımı şöyle yapılmıştır:

5088 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Rehberinde de İç Kontrol’un tanımı şu şekildedir.

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

 • İşletmelerin varlıklarını korumak.
 • Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak.
 • Faaliyetlerin verimliliğini ve politikalarını uygunluğunu sağlamak.
 • Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

 

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi