Skip to main content
HaberlerYayınlar

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

By 16 October 2019April 18th, 2022No Comments1 min read

Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi: Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından şirkete özel Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi verildi, Ekim 2019.

Risk ve Risk Yönetiminin temel ilkeleri, kavramlar ve tanımlar, amaçlar, roller ve sorumluluklar, kısıtlar, uygulama ipuçları, başarı faktörleri, etkili bir kurumsal risk yönetimi sisteminin faydaları, vakalar, kurumsal risk yönetimi çerçeveleri, iş hedefleri- yönetişim-kültür-strateji-başarı ile ilişkisi. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol ilişkisi, kurumsal risk yönetimi ve iç denetim ilişkisi, kurumsal risk yönetimi ve bağımsız denetim ilişkisi. Kurumsal değer oluşumu-korunması-artışı, sağlıklı stratejiler, risk odaklı başarı, rekabet gücü, karlılık, kaynakların etkili kullanımı, verimlilik, hile ve suiistimal önlemleri, mevzuata uyum, yönetişim, kurumsal yönetim.