Skip to main content
HaberlerYayınlar

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde Yer Alan Uyum Mükellefiyeti Kapsamında Yetkili Müessese ve Kıymetli Maden Aracı Kurumlarına Verilen Eğitimler

By 3 September 2021No Comments1 min read

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat” ile “Kambiyo Mevzuatı” kapsamında mükellef tutulan yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kurumlarınca hayata geçirilmesi gereken uyum programları ile buna kaynak teşkil eden hukuki düzenlemeler ile temel kavramlara yönelik oryantasyon eğitimlerimiz devam ediyor.

Mükellef kuruluşlarca, ilki “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat Gereği Yürütülecek Uyum Programı”, diğeri Kambiyo Mevzuatı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen onay ve yetki kapsamında Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenlemelerle detayları belirlenen “Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı” hazırlanarak uygulanması gerekiyor.

Düzenlemeler kapsamında görev alacak personel, eğitimler, uygulanacak politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, yürütülecek risk yönetimi ve kontrol faaliyetleri, raporlama, denetimler ve yetkili kuruluşlarca yürütülmesi gereken güvence denetimleri gibi bileşenler uyum programlarının içeriğini teşkil ediyor.

İlerleyen süreçte, mükellef kuruluşlarca mevzuatı ile belirlenen detayda eğitim programlarının hazırlanıp hayata geçirilmesi ve raporlanması gerekiyor.

Teolupus tarafından hazırlanan program kapsamında başlangıç ve ileri düzeydeki eğitim programları devam edecek.