Bağımsız Denetim Hakkında  Soru-Cevaplar

Bağımsız denetim nedir? Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına (UFRS/TFRS) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasına bağımsız denetim denir. Dış denetim nedir? Değişik kamu […]

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi (Eşgüdüm ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi)

Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi (Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map) adlı ve 2050 sayılı uluslararası iç denetim standardının uygulaması ile ilgili bu rehber, bir güvence haritasının nasıl geliştirileceği, kullanılacağı, güncel tutulacağı ve sonuç olarak güvence açıklarının ve tekrarlarının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Böylece, bu rehber kurumlara güvence sağlayan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmaya […]

İç Denetçinin Özellikleri

Mesleki şüphecilik Bağımsızlık Doğruda ısrarcı olma İletişim becerileri Sürekli gelişim Meslek örgütlerine üyelik Mesleki sertifikasyon En iyi uygulamaları ve gelişmeleri takip Takipçi olma İç Denetim Makale Kaynakları Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014 Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]