Bilgi ve İletişim-İlke 17 (Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir) Odak Noktaları

İLKE 17: Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir Örgüt, tespit ettiği iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve duruma göre, üst yönetim ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere, gerekli düzeltici önlemleri almaktan sorumlu olan taraflara zamanında bildirir. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Sonuçları Değerlendirir – Yönetim ve Yönetim Kurulu, uygun şekilde, sürekli […]

İzleme Eylemleri -İlke 16 (Sürekli ve/veya Ayrı Değerlendirmeler Yapar) Odak Noktaları

BÖLÜM ÖZETİ: İç kontrol bileşenlerinin her birinin içindeki ilkelere yönelik kontroller de dahil olmak üzere, iç kontrolün beş bileşeninin her birinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını belirlemek amacıyla; sürekli değerlendirmeler, ayrı değerlendirmeler veya bu ikisinin bileşeninden olan değerlendirmeleri kullanır. Kuruluşun farklı kademelerindeki iş süreçlerine yerleşik sürekli değerlendirmeler, bilgiyi zamanında sağlarlar. Periyodik olarak yürütülen ayrı […]

Bilgi ve İletişim-İlke 13 (İlgili Bilgiyi Kullanır) Odak Noktaları

İLKE 13: İlgili Bilgiyi Kullanır Örgüt, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini destekleyecek ilgili, nitelikli bilgiyi elde eder veya bu bilgiyi üretir ve kullanır. Bilgi, kuruluşun iç kontrol sorumluluklarını amaçlarına ulaşmasına destek olacak bir biçimde yerine getirmesi için gereklidir. Yönetim, iç kontrolün diğer bileşenlerinin işlevlerini yerine getirmesine destek olmak amacıyla hem iç hem de dış kaynaklardan […]

Kontrol Eylemleri-İlke 11 (Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme) Odak Noktaları

İLKE 11: Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme- Örgüt, amaçlara ulaşmaya destek olmak için teknoloji üzerindeki genel kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir. Odak Noktaları Aşağıda sayılan odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. İş Süreçlerinde Teknolojinin Kullanımı ile Teknoloji Genel Kontrolleri Arasındaki Bağımlılığı Belirler: Yönetim; iş süreçleri, otomatik kontroller ve teknoloji genel kontrolleri […]

Kontrol Eylemleri-İlke 10 (Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme) Odak Noktaları

İLKE 10 :  Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme  Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri kabul edilebilir düzeylere indirilmesine katkıda bulunacak olan kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir. Odak Noktaları Kontrol eylemleri bir kuruluşun amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir mekanizma işlevi görür ve kuruluşun bu amaçlara ulaşmak için gösterdiği süreçlerin önemli bir parçasıdır. Aşağıda sayılan odak noktaları, bu ilkeye […]

Risk Değerlendirme-İlke 9 (Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 9: Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme Örgüt, iç kontrol sistemini önemli ölçüde etkileyebilecek değişiklikleri belirler ve değerlendirir. Ekonomik, sektörel ve yasal ortamlar değiştikçe, bir kuruluşun liderlik yapısı ve kapsamı, öncelikleri, iş modeli örgütlenmesi, iş süreçleri ve faaliyetlerinin de bu değişime ayak uydurması ve gelişmesi gerekir. Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri […]

Risk Yönetimi-İlke 7 (Riskleri Tanımlama ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 7: Riskleri Tanımlama ve Analiz Etme Örgüt, kuruluş çapında amaçlara ulaşılmasına ilişkin riskleri tanımlar ve bu riskleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirlemede temel oluşturacak şekilde analiz eder. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. Kuruluş, Bağlı kuruluş, Bölüm, Faaliyet Birimi ve Fonksiyon Seviyelerini Kapsar. Örgüt; kuruluş, bağlı kuruluş, […]

Kontrol Ortamı-İlke 5 (Hesap Verebilirliği Uygulama ) Odak Noktaları

İLKE 5: Hesap Verebilirliği Uygulama Örgüt, amaçlar doğrultusunda, bireylerin kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Yapılar, Yetkiler ve Sorumluluklar aracılığı ile Hesap Verebilirliği Uygular- Yönetim ve yönetim kurulu, kuruluş çapında iç kontrol sorumluluklarının yerine getirilmesinde bireylerle iletişim kurmak ve hesapverebilirliği sağlamak […]

Kontrol Ortamı-İlke 3 (Yapı, Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur) Odak Noktaları

İLKE 3: Yapı,  Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur. Odak Noktaları Aşağıda açıklanan odak noktaları, bu ilkeyle ilgili özelliklere vurgu yapar. Kuruluşun Tüm Yapılarını Dikkate Alır. Yönetim Kurulu ve Yönetim, kuruluşların amaçlarına ulaşmasını desteklemek amacıyla, kullanılan birden fazla yapıyı (faaliyet birimleri, […]

Kontrol Ortamı-İlke 1 (Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme) Odak Noktaları

İLKE 1: Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır Odak Noktaları Tepe Yönetimin Etik Yaklaşımını Oluşturur. Yönetim Kurulu ve kuruluşun tüm kademelerindeki yönetim, dürüstlüğün ve etik değerlerin iç kontrol işleyişini desteklemek konusundaki önemini; talimatları, eylemleri ve davranışlarıyla gösterirler. Tepe yönetimin ve kuruluş genelinin etik yaklaşımı, bir […]