Covid-19 Salgını’nın İç Denetim Planı Üzerindeki Etkileri

Yazar: Efsun Fatemeh Amani Giriş Salgın döneminde birçok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak adına faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmuştur, dolayısıyla iç denetim faaliyetleri de bu durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle iç denetim yöneticisi dönemsel hazırlanmış olan stratejik denetim planını uygunluk, uygulanabilirlik ve kullanışlılık yönünden değerlendirmeli ve gözden geçirmelidir. Ayrıca bu durumun, kontrol ortamı ve iç denetim faaliyetleri […]

Koronavirüs Salgını Sürecinde Nakliye Fiyat Enflasyon Tahminleri

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu Dünya’nın süper gücü olan A.B.D.’de, 2008 yılında yaşanan ipotekli gayrimenkullerdeki kredi fiyat balonunun patlaması krizi ile, bugünlerde ortaya çıkan Koronavirüs-COVID-19 salgınının, nakliye fiyatları üzerine olan yansımalarına bir göz atalım. Kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere dört (4) nakliye modundaki yıllık enflasyon oranlarını, “mortgage” krizi üzerinden petrol piyasasının çöktüğü bugünlerde tahmin […]