Mali Müşavirlik Ve Denetim Hizmetinin “Internet Çağında İş” Gündemli Dönüşümü

Nereden Çıktı Bu Şimdi? Dünyada çift defterle muhasebe sistemi ilk iş takibi ve yönetim bilgi sistemi idi. Yevmiyeler üzerinden kronolojik ve defter-i kebir üzerinden kategorik olarak mal-nakit akışları izlenebiliyordu; hesap anahtarı da farklı raporlama gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırıyordu. Artık hiç bir iş eskisi gibi sürdürülemez; niteliksiz işler otomasyonla tasfiye edildi; giderek nitelikli kastedilen “meslekler” de web […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]